1508                      Domkirken
Grundplan 1554

                                        

Efter branden blev kirken sat i stand og Johan Jensen Ravensberg bekostede nye klokker. Den største af den, stormklokken, er den eneste i nordre tårn.

I sin ungdom havde Niels Hemmingsen været i huset hos  kansler Niels Kaas i København og var blevet undervist af ham. Nu var de to gamle venner mødtes igen og delte i begges egenskab af kannikker værgeembedet for domkirken mellem sig; ad denne vej er deres navne blevet foreviget side om side.

I domkirkens søndre tårn hænger der på række tre anselige klokker. Den ene af dem, kirkens næststørste, bærer på latin følgende indskrift: "4 Herrens år 1594 under Christian IV, Danmarks udvalgte konge, da velbyrdige mand Niels Kaas, kongelig kansler og doktor Niels Hemmingsen var denne kirkes værger, omstøbtes denne klokke af Borchart Gelgether til brug for Roskilde kirke på kapitlets bekostning." Klokken er smykket med tre relieffer, som alle viser det gamle kristussymbol "Pelikanen, som lader sine unger drikke sit blod". 

Den anden klokke bærer på latin følgende indskrift: "I Herrens år 1508 er denne klokke støbt til Guds ære. Den højeste Treenighed, den eneste Gud og Skt.. Lucius beskytte os." Det er den, Johan Jensen Ravensberg lod opsætte.

Den tredje klokke bærer på latin denne indskrift: "Denne basun mildner alle folks sind. Johannes af Fastenove gjorde mig 1511".