Christian VI
Christian VI

Dronning Sophie Magdalene

                                                           

Kongens stamtavle

Kong Christian VI og dronning Sophie Magdalene på trone med rigsregalierne på bordet ved siden af.

Christian VI, næstældste søn af Frederik IV og dronning Louise. Født 30 november 1699 på Københavns Slot. Død 6 august 1746 på Hørsholm Slot. Gravsat i Roskilde Domkirke i Frederik V´s kapel.

ÆGTESKAB
Gift med Sofie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach. Født 28 november 1700, datter af markgreve Christian Henrik af Brandenburg-Kulmbach. Den 17 august 1721 gift med kronprins Christian på slottet Pretzsch i Sachsen. Dronningen oprettede Vallø Kloster i 1737. Angående landboreformer var dronningen forud for sin tid, idet hun i 1750 gjorde bønderne i Hørsholm til hoverifrie arvefæstere og 1761 til selvejere. Hun var således med til at vise vejen til bondestandens frigørelse. Dronningen var dybt påvirket af pietismen. Død 27 maj 1770.

BØRN
1. Frederik, født 31 marts 1723, senere Frederik V.
2. Louise, født 19 oktober 1726. Gift i 1749 med hertug Ernst Friedrich III Karl af Sachsen-Hildburghausen.

Som kronprins blev Christian, af zar Peter den Store, udset til at gifte sig med dennes ældste datter Anna, men det enevældige danske hof anså hende ikke for fin nok. Den senere konge var vel også dengang kantet, indesluttet og usikker som i sin senere periode, da han indførte den stive, pietistiske tone ved hoffet. Forbud mod enhver form for offentlige forlystelser bevirkede, at almindelig kedsomhed sænkede sig over landet. Kongens adfærd kan måske forklares med, at han skammede sig dybt over sin kongelige fars sædelige vandel. Den spinkle Christian VI levede fjernt fra folket i ophøjet pragt til enevældens forherligelse. Trangen til luksus delte han med dronningen der stammede fra et af Tysklands fattigste fyrstehuse. Kongen var både flittig og samvittighedsfuld i sin gerning. Han var dybt interesseret i at forbedre fattigfolks kår, blandt andet ved etablering af undervisning for almuen. Så lidt som sin far stolede han på den danske adel, og indkaldte derfor udlændinge til de højere poster i statsadministrationen. Christian VI var den første danske konge siden Christian III, som ikke førte større krige.