1729                     Frederik IV
Dronning Louise

Kongens grav

                                               

Kongens stamtavle

Kong Frederik IV i kroningsdragt. Han blev konge i 1699 og døde 1730.  

Frederik IV, ældste søn af Christian V og dronning Charlotte Amalie. Født 11 oktober 1671 på Københavns Slot. Død 12 oktober 1730 i Odense af tuberkulose. Gravsat i Roskilde Domkirke.

Første gang gift med Louise af Mecklenburg-Güstrow.

BØRN
1. Christian, født 1697, død 1698.
2.
Christian, født 30 november 1699 på Københavns Slot, senere Christian VI.
3. Frederik Karl, Født 1701, død 1702.
4. Georg, født og død 1704.
5. Charlotte, født 6 oktober 1706, død 28 oktober 1782. Højt elsket for sin godgørenhed. Byggede det nuværende Charlottenlund Slot.

Gift 1703 "til venstre hånd" med grevinde Elisabeth Helene Vieregg, født 4 maj 1679. Helene Vieregg var datter af den daværende preussiske gesandt. Kongens dobbeltægteskab er enestående i Danmarkshistorien. (For en almindelig borger havde et sådant forhold været ensbetydende med dødsstraf). Helena Viregg døde i barselsseng den 27 juni 1704.

BØRN
6. Frederik Gyldenløve, født 1704, død som spæd.

Ca. 1709 havde kongen en elskerinde, grevinde Charlotte Helene von Schindel. Hun døde i Flensborg i 1752.

BØRN
7. En datter, født i maj 1710. Døde som spæd.

Gift tredje gang, 26 juni 1712, gift med Anna Sofie Reventlow, "til venstre hånd" andet dobbeltægteskab). Hun var datter af storkansler Conrad Reventlow og dennes anden hustru, Sophie Amalie Hahn. Anna Sofie blev født den 16 april 1693 på Clausholm. Kongen havde lært den unge adelsfrøken at kende ved et maskebal på Koldinghus, og bortførte hende i juni 1712 fra Clausholm for straks efter at gifte sig med hende "til venstre hånd" i Skanderborg. "Til højre hånd" giftede han sig med hende den 4 april 1721, 19 dage efter dronning Louises død og 2 dage efter dennes bisættelse i Roskilde. Vielsen blev foretaget af en teologisk kandidat Clausen fra Flensborg, der også havde viet parret første gang. Den 31 maj samme år kronedes Anna Sofie i Frederiksborg Slotskirke og blev dermed den første ikke fyrstelige dronning i Danmark. Anna Sofie Reventlow døde 7 januar 1743 og blev gravsat i Roskilde Domkirke i et særskilt kapel.

BØRN
8. Dreng, død som spæd.
9. Dreng, død som spæd.
10. Karl, død 1729. 

Året efter at det enevældige kongepar var blevet salvet i Frederiksborg Slotskirke, den 25 august 1699, kom det atter til krig mod Sverige og Gottorp. Karl XII gik i land i Humlebæk, men nåede ikke videre end til Vedbæk, før Frederik IV sluttede fred.

Fra 1709-20 deltog Danmark i den store nordiske krig. Krigens resultat blev bl.a. at Danmark tildeltes Det gottorpske Hertugdømme, og dermed for en tid sikrede sin sydgrænse, men om nogen tilbageerobring af Skåne, Halland og Blekinge, som havde været krigens hovedmål, blev der ikke tale. Disse områder måtte nu for altid anses for tabt. Skønt dårligt oplært gik kongen alligevel med iver og praktisk sans op i sine pligter på både sociale og politiske områder, altid nidkær for sit folks og sit dynastis anseelse. Hans liv med to hustruer på en gang (i to omgange) vakte megen forargelse, og berørte dronning Louise meget dybt. Men midt i al den verdslige livsglæde var han også dybt religiøs. Kongens oprettelse af 240 såkaldte rytterskoler bør ikke forbigås. Rytterskolerne markerede det første organiserede forsøg på at bibringe bondestandens børn elementære kundskaber.