1675              Christian V
Skånske krig

Kongens grav

Dronning Charlotte Amalie

                                                         

Kongens stamtavle

Kong Christian V i hans yngre år. Han regerede fra 1670 til 1699 og døde efter en rideulykke. Kongen er mest kendt for sin matrikel, sin nyordning af lovgivningen (Danske Lov) og sit forsøg på i Skånske Krig at vinde de tabte landsdele øst for Øresund tilbage til Danmark. Han var den første konge, der blev salvet (ikke kronet) i Frederiksborg Slotskirke.

Christian V, ældste søn af Frederik III og dronning Sofie Amalie. Født 15 april 1646 på Flensborghus Slot. Død 25 august 1699 på Københavns Slot efter et jagtuheld i Jægersborg Dyrehave (anlagt af majestæten selv). Han blev den 19 oktober 1699 gravsat i Roskilde Domkirke.

ÆGTESKAB
Gift med Charlotte Amalie af Hessen-Kassel, datter af landgreve Wilhelm VI af Hessen-Kassel. Født 27 april 1650. Den 25 juni 1667 gift med Christian V på Nykøbing Slot på Falster. Død på Charlottenborg (opkaldt efter hende) i København den 27 marts 1714 af skarlagensfeber.

BØRN
1.
Frederik, født 11 oktober 1671 på Københavns Slot, senere Frederik IV.
2. Christian Vilhelm, født 1672, død 1673.
3. Christian, født 25 marts 1675 på Københavns Slot, død 27 juni 1695 i Ulm på vej til Italien.
4. Sofie Hedvig, født 28 august 1677 i København. Ugift, da hun ikke ville svigte sin lutherske tro, som det krævedes af hende for at kunne indgå et påtænkt ægteskab med den tysk-romerske kejser, Josef I. Arvede bl.a. Vemmetofte og Charlottenborg efter sin yngre bror, Karl. Oprettede Vemmetofte Frøkenkloster. Sofie Hedvig døde 13 marts 1735.
5. Karl, født 26 oktober 1680, død 8 juli 1729 på Vemmetofte, svagelig og tunghør.
6. Christiane Charlotte, død som barn.
7. Vilhelm, født 21 februar 1687, død den 23 november 1705.

ELSKERINDE
I 1671 tog Christian V Sofie Amalie Moth til elskerinde. Født 28 marts 1654, datter af Frederik III´s livlæge Poul Moth. Amalie Moth blev i 1676 officielt anerkendt som kongens "maitresse). Hun var den første kvinde i Danmark, der opnåede denne titel. I 1677 blev hun udnævnt til grevinde af Samsø, og 1679 anerkendtes hendes børn af kongen. De fik tilnavnet Gyldenløve. Amalie Moth døde den 17 januar 1719 på Jomfruens Egede ved Præstø. Hun blev begravet i St. Petri Kirke i København.

BØRN
8. Christian Gyldenløve, greve af Samsø, født 28 februar 1674. Han førte fra 1701-1702 de danske hjælpetropper i den tyske kejser Leopold I´s tjeneste. Prinsen udmærkede sig under krigshandlinger i såvel franske som tyske hære. Døde den 16 juli 1703 af kopper i Danmark. Stamfar til greverne af Danneskiold-Samsøe.
9. Ulrik Christian Gyldenløve, greve af Samsø, født 24 juni 1678. År 1696 udnævnt til admiral m.m. Han førte flåden i Køge bugt den 4 oktober 1710, da Dannebrogs besætning, under Ivar Huitfeldts komando heltemodigt gik i døden for fædrelandet. Ulrik Christian Gyldenløve støttede Tordenskjold ved flere lejligheder. Død den 8 december 1719.
10. Datter, død som barn.
11. Datter, død som barn.
12. Datter, Christiane Gyldenløve. Født den7 juli 1672. Blev den 8 november 1686 gift med greve Frederik Ahlefeldt. Død 12 september 1689 i Gråsten.

Allerede 1655 blev Christian V hyldet som tronfølger i København. Som kronprins drog han på en længere udenlandsrejse, der førte den senere konge til såvel England som Frankrig, hvor han bl.a. tilbragte nogen tid ved "Solkongen", Ludvig XIV`s hof.
Ved faderens død i 1670 blev Christian V salvet som arvekonge "af Guds nåde" med enevældig magt. Han forsøgte på visse områder at efterligne den franske Ludvig XIV, f.eks. arrangeredes en række kostbare hoffester for at kaste glans over kongemagten. 
Majestæten var af ydre ikke særlig smuk, men i almindelighed overordentlig venlig og imødekommende af sind. Han var en ivrig og dygtig jæger og sportsmand, helt uden sin fars hang til videnskab og bøger. Mod kendetegnede også kongen. Han gik som den sidste danske konge i spidsen for sin hær, og nedlagde med egen hånd tre svenskere i slaget ved Landskrona. Christian V var dog absolut ikke nogen stor feltherre. Forgæves søgte majestæten således at genvinde de tabte provinser hinsides Øresund i Den Skånske Krig (1675-79). Også den gottorpske del af Sønderjylland søgte kongen at indlemme i riget, men han måtte opgive området i 1689 på grund af tysk pres.
Christian V var overordentlig populær i Befolkningen, men tålte ingen forsøg på at fravriste den enevældige konge nogen magt, hvilket den ærgerrige Griffenfeld fik at føle i 1676.
Dronningen stod aktiv ved sin mands side i kampen for bevarelsen af de enevældige magtbeføjelser. At Christian V var giveren af  "Danske Lov" (1683), der for første gang i landets historie stillede alle lige for loven, bør ikke glemmes.