1675

 

Kongen, Christian V., er meget optaget af at få revanche på svenskekrigene, så han erklærer Sverige krig: Skånske krig bryder ud. Den betyder store økonomiske ofre - og en kraftig udskrivning af sjællandske bønderkarle, for i krigens store slag ved Lund og Malmø falder der over 11000 danske, det største tab i en krig, Danmark har lidt i sin historie.

Hans Wandal, Sjællands biskop, dør og afløses af  Hans Bagger.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle