1674

Atter misvækst i landbruget efter en hård vinter. Udbyttet er 2-4 fold mindre end normalt. I Jylland er ulve en stor plage på landet. Der bliver flere betlere.

Der indføres en kobberskat, så regeringen kan få flere penge til oprustning - og spare på almindelige borgeres forbrug af det kobber, man også brugte, når man støbte kanoner.

Christian Arentz overtager gæstgivergården i Hersegade. Han er en af byens holdne mænd, hvilket ses af de lister over særskatter, som Skånske Krig påførte byens borgere.

Ejeren af Sortebrødregård, kansler Peder Reedtz, dør og datteren Mette Reedtz og hendes mand Christian Lindenow arver gården.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle