1672

  

Grunden, hvor Skt. Agnes Kloster engang lå, sælges til Det adelige Jomfrukloster af kronen. I ruinen opføres “Skt. Agnes Husene”, landarbejderboliger under klosteret og nabo til “Bækhusene”, nogle rønner ved Skt. Ibs, hvor Roskildes mest forhutlede holdt til.

Byens størrelse og indbyggertal er det svært at sige noget præcist om. Men det er faldende i disse år. Det gælder for alle provinsbyer. Enevælden satser på vækst i hovedstaden.

Oluf Mortensens  sydvestre våbenhus på Domkirken rives ned.

Rosenhavestræde nævnes med bestemte huse.

Vindinge kirke får et nyt alter med figurer, her i blandt en evangelist (måske Johannes).

"Den store forordning om Medici og Apothekere" udarbejdet af Thomas Bartholin 4/12 og kommer til at gælde i over 200 år som grundlag for drift af apoteker.

Kansler Peder Reedtz, som ejer Sortebrødregård, køber de jorder, som tidligere ejedes af Skt. Agnes Kloster (i dag Klostermarken).

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle