Christian VIII
Christian VIII
Kong Christian VIII var første gang gift med Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin. Født den 4 december 1784, datter af hertug Friedrich Frans I af Mecklenburg-Schwerin. Charlotte Frederikke var således kusine til kongen. Ægteskabet blev indgået den 21 juni 1806 og opløst den 31 marts 1810. Årsagen til skilsmissen var at prinsessen havde indledt et forhold til den schweiziske koncertmester og sanger Edouard Dupuy ved det kgl. Teater (har komponeret "Ungdom og galskab"). Efter skilsmissen boede Charlotte Frederikke i Horsens til 1829. ( Dupuy blev forvist til Sverige). Ekskronprinsessen flyttede senere til Rom, hvor hun gik over til katolicismen. Hun døde i Rom den 13 juli 1848, og er begravet bag Peterskirken. Hendes søn, Frederik VII lod senere graven forskønne i dyb kærlighed til moderens minde, som han altid hægede om med den dybeste veneration.

Anden gang blev han gift med Caroline Amalie af Augustenborg født 28 juni 1796 i København, datter af hertug Friedrich Christian af Augustenborg og dronning Caroline Mathildes datter med Struense, Louise Augusta. Brylluppet stod på Augustenborg Slot den 22 maj 1815. Som dronning blev Caroline Amalie ivrig grundtvigianer og oprettede flere asyler og plejeforeninger. Hun døde den 9 marts 1881. Gravsat i Roskilde Domkirke. Ingen børn.

Stamtavle