1335             Borgerkrigsmønter
 
Om møntmesterens arbejde

                                                           

Denne borgerkrigsmønt er slået i den kongeløse tid, da landet var pantsat, forarmet og i borgerkrig eller besat af holstenske grever og pantherrer. Mønterne var små og tynde og sølvindholdet lavt: Det meste var kobber. Nældebladet antyder, at mønten er slået af grev Johan af Plön, den holstenske greve, der havde Sjælland i pant.

forsiden et takket nældeblad (Holstens våben).

bagsiden et dobbelttegnet kors med kugler i alle korsfelter.