Møntmester
Mønter fra 1000-tallet
Mønter fra 1100-tallet
Mønter fra 1300-tallet
Mønter fra 1500-tallet
Møntindustri

                                                                

Gennem det meste af middelalderen frem til Valdemar Atterdag ca. 1350 hørte Roskilde til de vigtigste møntsteder i landet, men man har aldrig fundet spor efter møntmestrenes værksteder. At slå mønt var ligesom det at være smed eller skrædder et håndværk, men møntmesteren var ikke kun håndværker. Han var også kongelig embedsmand. Han slog ikke alene mønt. Han virkede også som en slags bank og skattekontor. Møntmesterens lokaler var en slags offentligt kontor, og derfor kender vi breve fra Valdemar 1., som er udstedt "i møntmesteren Gerhards stue" i Roskilde.

Brugen af mønt var der skat på. Opkrævningen foregik på den måde, at møntmesteren med jævne mellemrum lavede nye mønter. Erik Menveds møntforordning fra 1304 fastsætter oven i dette en årlig møntombytning ved Mikkelsdag. Når borgerne (og de var tvunget til det) vekslede deres gamle mønter, fik de et mindre antal igen i ny mønt. Så var afgiften/møntskatten betalt. I de nye mønter var der så også tit sket det,  at deres sølvindhold var forringet: De var mindre værd, end de lød til. Derigennem kunne der skaffes mange ekstra midler til kongens kasse. I kong Valdemars jordebog er indtægterne af mønten i Roskilde omkring 1240 opgjort til så meget som 900 mark sølv og 80 mark penge. Til sammenligning kan nævnes, at den by, der betalte højst almindelig byskat til kongen i følge samme jordebog, var Roskilde. Den betalte 80 mark sølv. Så mønten var en virkelig fin forretning for kronen.

Kongen brugte møntmestrene som bank på den måde, at han sendte dem, han skyldte penge, anvisninger (en slags check altså), som de kunne hæve hos den lokale møntmester. Systemet fungerede ikke altid. I 1257 klagede ærkebispen således over, at Christoffer 1. havde udstedt en anvisning på 100 mark sølv, som bispen kunne hæve. Samtidig havde Christoffer hemmeligt meddelt sin møntmester i Roskilde, Johannes, at han under ingen omstændigheder måtte udbetale de anviste penge. En dækningsløs check!