1330             Borgerkrigsmønter
 
Om møntmesterens arbejde

                                                               

Denne tarvelige mønt er slået under Christoffer II, da landet var pantsat, forarmet og i borgerkrig eller besat af holstenske grever og pantherrer. Mønterne var små og tynde og sølvindholdet lavt: Det meste var kobber.

forsiden et kongesymbol.

bagsiden måske det øverste af en bispestav.

Vi kender ikke så meget til møntmestre i perioden. I 1302 var Johannes Franz møntmester.