1100           Mønter fra Roskilde
 
Om møntmesterens arbejde

                                                          

Denne mønt er slået under Erik Ejegod. Det er en større og tyndere mønt end de tidligere mønter fra Roskilde.

forsiden står der: ERIC REX  (kong Erik). Brystbilledet viser en konge med sværd og krone, der skal forestille Erik.

bagsiden et stort kors med et lille kuglekors over midten. I kanten står der ANUT I ROS, navnet på møntmesteren i Roskilde.