1028       Ældste mønter fra Roskilde
Dansk møntvæsen
Om møntmesterens arbejde  

 

                                                            

                                                                 

Den ældste sikre Roskilde-mønt af engelsk type slået af Knud den Store

forsiden står der: CNVT REX AGLVM (Canutus (Knud) Anglernes konge). I midten er der 4 buer, hvori der er et brystbillede, der skal forestille kongen.

bagsiden står møntmesterens navn: BRVN ON ROS (Brun i Roskilde). Her er der også 4 buer og over dem et stort kors.