1535                      Mønter
Møntværksted
Om møntmesterens arbejde

                                                            

Christian III's Roskilde-fireskilling fra 1535.

forsiden CHRISTIANVS . D : G . ELECT . REX . DACIE (Christianus Dei gratii electus rex Dacie: Christian af Guds nåde udvalgt konge af Danmark). Kongen ses på brystbillede og der er portrætlighed.

bagsiden MONETA . NOVA . ROSKILDNSIS (Ny Roskildemønt) og tre løver i kronet skjold (Danmarks rigsvåben) mellem tallene 3 og 5 (årstallet).

Et møntværksted var nu et større foretagende, der krævede maskinkraft og mange svende.