1535                 Møntværksted

Man laver mønt ved, at man får præget en form (negativ) i jern eller stål. Så laver man runde, flade skiver af kobber, sølv eller guld (eller som oftest blandinger af disse metaller). For at kunne slå en mønt, lægger man de runde skiver ind i en ovn med gloende kul - som til højre på billedet. Man tager så en opvarmet skive ud med en tang, lægger den på blokken med formen, som de to svende her har gjort det, og så giver man skiven et ordentligt dask med en hammer: Den ene side er klar, og skiven lægges i ovnen påny. Hvorpå den anden side laves. I Roskilde bygges i 1535 et værksted med 5 skorstene, og der bygges herberg til de 40 svende, der skal udføre arbejdet i møntværkstedet. Disse kommer for hovedpartens vedkommende fra Tyskland. Foruden de 40 svende blev guldsmedene i Roskilde med deres svende også sat til at arbejde i møntsmedjen. Grunden til, at arbejdet med møntslagning nu var så mandskabskrævende (der har i alt været op mod 100 mand i arbejde), var, at der nu i modsætning til tidligere blev slået store mønter. Foruden fireskilling blev der lavet 1 og 2 mark i Roskilde. Da Grevens Fejde var overstået, flyttedes møntslageriet til København.

Om møntmesterens arbejde