Daa-slægten Stamfædre
                                                           
 
                                                                   
                                                                     
                                                                     
     
 
 
                                                           
      NN Daa NN                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                       
                                                                         
   
 
 
 
 
 
               
 
 
                                       
      Claus Daa  ~ NN Breide Erik Daa             Henrik Daa  ~ Helle Bydelsbak                                    
      Kendt i Sønderjylland 1397     Lejer gård af Antvorskov 1405             Kendt 1388                                        
      † efter 1434                     † efter 1411                                        
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                             
                                         
   
 
                           
 
 
     
 
         
 
 
 
           
      Christiern  ~ NN Rønnow                 Oluf Daa Elsebe Daa  ~ Lydike NN Margrete Daa  ~ Jens            Henrik Daa  ~ Johanne Nielsdatter        
      Landsdommer og foged                      Biskop i Roskilde Kendt 1462-65 Kane ?     Finkenow         af Kelstrup  Bille         
      Kendt 1439                      Kendt 1423-61     Lydike er ellers ukendt                 Kendt 1439-82            
      † 1455                                                 Solgte gods til Antvorskov            
                                                        Lensmand Gelstrup            
                                                          † efter 30/9 1483 før 15/3 1484            
                                                         
 
           
                              Mere om Oluf Daa                         ~ Marine Jepsdatter         
                                                              Ravensberg        
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
               
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
      Claus Daa ~ Dorte Herlufsdatter Jørgen Daa  ~ NN Ivensdatter Margrete Daa  ~ Henrik Meinstorp Inger Daa  ~ Peder Falster             Ditlev Daa ~ NN Blix Daa  ~  Atisse Rani Helle Daa  ~  David Hak
      Kendt 1464    Snekken  til Enggård  Bryske  Enke 1497                                 Kaldes også Christiern til Harebjerg        
      † 1496 til Ravnstrup Lensmand Rønnebæksholm                                         til Harebjerg            
          Senere gift med Niels Jensen Skave † 13/1 1503                                         Kendt 1457 † før 1478            
                                                                         
                                                                         
               
 
                                                       
                ~ Karen                                                     
                   Bydelsbak                                                     
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
               
 
                                                       
                ~ Karen Knudsdatter                                                    
                   Gyldenstierne                                                     
                  til Enggård                                                    
              Fynske linie                                                        
                                                                         
                                                                         
                                                                         
   
 
     
 
       
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
           
      Oluf Clausen  ~ Gundel Griis Joachim Daa Birgitte Clausdatter  ~ Claus Neb  Søren Daa  ~ Karen Grubbe  Jacob Clausen ~ Ingeborg Strangesdatter  Sophie Daa ~ Thorbern Jepsen Sophie Ditlevsdatter  ~ Claus Reberg Oluf Daa ~ Birgitte Teusdatter        
      til Ravnstrup  til Holmegård  Bispelensmand Saltø † 1522       til Fuglsang Severin Daa  til Snedinge   † kort efter 1501 Bild     Sparre af Sjælland  † efter 1519  til Bramslykke til Stenstrup Rosengård        
      Bispelensmand  Hjortholm      Kendt 1486 † 1512         Forstander Agnete kloster i Roskilde                 til Vibygård          † efter 1518            
      Lensmand Gurre                 Bispelensmand Gjorslev                                            
      Mageskiftede gods med Antvorskov                 Bispelensmand Bråde                                            
     
† 1532
                Bispelensmand Rude                                            
                     
 
  † 1502                      
 
                   
                    ~ Mads Eriksen                            ~ Anders Madsen Kyrning                
                      Bølle                              Porse                 
                                                       til Løvestad                
                          Sjællandske linie                                            
                                                                         
                                                                         
                                Hr. Erik Daa , ukendt linje , kannik i Lund,  lever 1536 er død 1544 , bror til Christen og Palle Daa                      
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                       
 
 
 
           
                                                           Helle Olufsdatter ~ Laurids Iversen        
                                                              Serlin        
                                                              på Halsnæs        
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                    Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2015 by Finn Gaunaa