von Levetzau
                                                                       
 
 
 
     
 
image
 
     
  Hans Friedrich von Levetzau ~ Lucie Emerentia Brockdorff  
  Generalmajor ~ 11/11 1661  
  Naturalisationsbrev 1670      
  Indvandrede fra Mecklenburg  
  Købte Oxholm (Vendsyssel),  
  Nørre Elkjær (Vendsyssel)  
  og Store Restrup (Himmerland)  
  Såret i Skånske Krig  
  Gehejmeråd  
  * 15/1 1630 † 22/7 1696 i Oxholm  
     
     
     
     
     
      Oxholm i Øland sogn, Oxholm Gods, Halvrimmen, Aabybro    
     
     
     
     
     
         
                                                           
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Christian Frederik von Levetzau ~ Christence Rantzau Sophie Dorothea Hedevig Levetzau ~ Ditlev Brockdorff Theodosius Levetzau ~ Sophie Hedevig Grabow Ditlev Levetzau Emerentia Levetzau  ~ Johan Otto Raben Margarethe Levetzau ~ Franz Joachim von Dewitz Gert Diderik Levetzau Lucie Hedevig Levetzau ~ Jürgen von Grabow Henrik Levetzau    
  Generalmajor ~ 25/2 1705 til Gundetved Generalmajor til Oxholm ~ 1695 Premierløjtnant til Bremersvold ~ 12/7 1692 * 1671 † 1744 General, guvernør i Vorpommern til Tjele, Vingegaard og Gaaslund (Viborg amt)  til Urup (Grindsted) til Urup, Østbirk * 1664 † 1673    
  Grevepatent 31/3 1751   * 1676   Storkorsridder, Generalløjtnant   Faldt 1693 mod tyrkerne i Ungarn Oprettede grevskabet Christiansholm 16/4 1734    og Rügen mm. .  Ritmester *1675 † 5/12 1757 i Horsens  
  lensgreve Levetzau af Levetzow   * Kåstrup, Randers 11/2 1665 † Oxholm  6/5 1719    * 1668 † 1693 * 22/6 1669 † 11/2 1746     *1673 † 24/12 1737    
  til Restrup, Torstedlund,          
 
Aastrup, Overklit, Albæk,
   
 
   
  Rugård og Ørslevkloster,    ~ Sophie Hedevig Rantzau     ~ Anna Margrethe Brockdorff    
 
Oprettede stamhuset Restrup
til Sæbygård     ~1704  
  Deltog i slaget ved Gadebusch 1712 ~ 1735      
  Byggede Palæ på Amalienborg      
  Ridder af Danebrog 1732, af Elefanten 1751        
  Gehejmekonferensråd        
  * Oxholm 13/12 1682 † 17/4 1756          
         
 
 
     
  Greveliniens eneste mand      
     
     
 
image
     
                                     
                       
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
    Hans Frederik von Levetzau ~ Sophie von Eyndten Margaretha Øllegaard von Levetzow ~ Heinrich Friedrich von Brockdorff Clara von Levetzow ~ Günther Diderik von Finecke Lucie Emerentze von Levetzow ~ Tønne Reedtz Berte Cathrine  ~ Peter Juel    
    til Bygholm, Hatting, Horsens ~ Skamstrup 22/9 1741  * 1707 † 1773 ~ 1725 af Oxholm  ~ 1715 af Oxholm  ~ 1727 von Levetzow til Eriksholm, Åstrup    
    Kammerherre, Gehejmeråd * 23/6 1718 † Odense 1/1 1795      * 1699 † 1773   * 1710 † 1774   * 1714 † 13/8 1784 Trudsholm, Holbæk Ladegård, Hverringe    
    Stiftamtmand Århus      Aggervold og Billeshave    
    Højesteretsassessor og Højesteretspræsident        ~ Hatting Kirke 18/6 1733      
    * Bygholm 27/11 1711 † Bygholm 16/9 1763  
       
       
         
         
  Store Restrup ved Aalborg. Bygningerne opført af Chr. Levetzow        
       
       
       
       
       
     
     
     
                                                           
 
 
     
 
                     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Theodosius von Levetzau ~ Caroline Sophie Albrecht Philip von Levetzau ~      Frederikke Louise Moltke Anna Margaretha von Levetzau ~ Niels Krabbe- Juel   Christian Frederik von Levetzow ~ Lucie Hedevig Niels Krag von Levetzau  ~ Birgitte Eleonore Geert Diederich von Levetzau  ~ Elisabeth Nicoline Sehested
  til Bygholm comtesse Holck-Winterfeldt Storkorsridder, Kammerherre, Gehejmeråd Comtesse * 1746 † 1792 til Billeshave   Kammerherre, Oberst von Brockdorff Kammerherre  comtesse Rantzau af Rantzau Kammerjunker, Løjtnant af Bjerre
  Kammerherre, Gehejmekonferensråd ~ 4/5 1768 Cand.jur., Højesteretsassessor ~ 6/2 1771   Søkaptajn   * 1745 † 12/10 1820 ~ 1770 Cand.jur., Højesteretsassessor  ~ 1785 * 1755 † 1791  ~ 1786
  Stiftamtmand Ribe   Stiftamtmand Bergen   ~ 25/6 1766       * 1714 † 13/8 1784      
  Stiftamtmand Aalborg   Landdrost i Pinneberg                
  Storkorsridder   Domdekan Lübeck                        
  * Torbenfeldt XX/11 1742 † Kiel  6/10 1817   * Torbenfeldt 27/1 1744  ~ Christiane Frederica              
  † Pinneberg 14/9 1817   comtesse Wedell              
    ~ Wedellsborg  5/8 1775               
                     
                       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                               
             
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
     
 
     
 
 
 
 
 
     
  Hans Frederik Hannibal ~        Thalia Amalia Bille Margaretha Øllegaard   Joachim Godske von Levetzau ~ Vilhelmine Charlotte Sophie Hedevig von Levetzau ~ Ferdinand   Theodosius Finecke von Levetzow  ~ Juliane Catharina Elisabeth Hans Frederik Schack Levetzow ~ Dorothea Elisabeth Christian Sophus Carl Ernst Siegfried ~ Hedvig Sophie Hans Frederik von Levetzau  
   von Levetzau   von Levetzau   Storkorsridder, Kammerherre von Stolle * XX/2 1782 † 8/6 1863 greve Moltke af Nør   Kammerherre, Stempelforvalter Comtesse Schack af Schackenborg * Helsingør 11/2 1779    Baronesse von Haxthausen  von Levetzau comtesse Petersdorff Hofjunker  
  Kammerherre, Generalmajor   Hofdame hos Prinsesse Juliane Sophie   Landdrost i Pinneberg ~ 20/8 1818   ~ 1770   Direktør i Handels- og Fiskeriselskabet   † København 19/12 1856    * 1781 † 1865 Kammerjunker, Løjtnant  ~ 25/11 1814 * 1787 † 1811  
  *  9/7 1777 † 1861   Hofdame hos Prinsesse Louise Charlotte   Amtmand Flensburg og Steinburg   * 8/3 1785  † XX/1 1850       * Brahesborg 18/7 1786    
        * 29/10 1779 † 31/8 1871   Teaterdirektør Det Kongelige Teater             † St. Hans Hospital, Roskilde  6/1 1835     
      Hofmarskal hos Kong Frederik VI                
      Overhofmarskal hos Kong Christian VIII              
      Ordensmarskal              
      Guvernør i Lauenburg              
              * Ladesøgaard, Oslo 15/6 1782 † København 7/11 1859                 
                     
                     
                     
                       
                     
                     
                     
                     
                       
                                                     
 
 
     
 
         
 
                     
 
 
     
 
         
 
 
 
         
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
  Frederikke Marie   ~ Magnus Otto Sophus Vilhelm Frederik Ludvig Theodor ~ Sophie Magdalene Ausuntha Cathrine  Werner Carl Julius Gottlob ~ Fanny Marie Louise Anna Louise Charlotte Amalie Hedevig Dorothea Ottilia Christine Frederikke Adamine Albrecht Ludvig Joachim Frederik ~ Adelheid Anna Franciska Mathilde Vilhelm Otto Didrik ~ NN Ferdinand Carl August ~ Sophie Irene Georgine Johanne Frederikke   Eleonore Frederikke Vilhelmine "Minna" Georgine ~ Carl Ludvig Müller  
   von Levetzau Lensgreve af Danneskiold-Samsøe  von Levetzau comtesse Blücher af Altona  von Levetzau comtesse Blücher af Altona  von Levetzau  von Levetzau  von Levetzau  freiherrin von Schimmelmann  von Levetzau    von Levetzau von Baunach  von Levetzau    von Levetzau  ~ Hofmansgave 8/8 1839   
  * København 17/2 1813 † Ordrup 16/8 1852 Elefantridder, Storkorsridder Kammerherre, Cand.jur., ~ 15/8 1849 til Stamhuset Restrup ~ 21/7 1857 Hofdame hos Prinsesse Wilhelmine af Glücksburg  Klosterfrøken i Vemmetofte adelige Kloster Kammherre ~ 9/6 1840 Godsejer   Postdirektør ~ 19/1 1857 * 1812   * København 1/12 1819 Etatsråd  
   ~ København 1/12 1835 Amtmand Neumünster, Steinburg og Reinbeck   Kammerjunker, Cand.jur.   * 14/1 1823 * 11/2 1809 Amtmand Schwarzenbeck   *  4/4 1811  † 3/9 1889   * 23/1 1820 * 5/6 1835       Lic.theol., Dr.phil.  
  Preussisk Landråd   Amtmand Ahrensböck & Plöen     *  13/11 1810               Museumsdirektør Den Kgl. Mønt- & Medaillesamling  
  * Flensborg 8/4 1820 † Lübeck 22/5 1888
  Amtmand Aabenraa                 Professor  
      Preussisk Landråd               * København 9/6 1809  
 
~
Mathilde Caroline * Itzehoe 23/11 1822               
    comtesse Moltke af Nør                  
    ~ 5/5 1857                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       
                                       
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
     
 
 
 
 
  Sophie Vilhelmine Mathilde Immanuela (Emily) Sophie Adelheid Frida  ~ Friedrich Wilhelm Ludwig Hans Vilhelmine Marie Caroline ~ Otto Ditlev Kås Joachim Emil Gustav Carl Vilhelm Theodor Frederik   Richard von Levetzow   Adelheid Margaretha Therese Friederiche ~ Eduard Wilhelm Heinrich Clothar    
   von Levetzau  von Levetzow von Oppen von Levetzau til Stamhuset Nedergaard 1911  von Levetzau  von Levetzau   * 12/12 1868    von Levetzau  von Wasmer    
  * 20/7 1866 * Frankfurt, Oder 20/4 1866  Preußisk kaptajn * Dueholm, Nykøbing Mors 28/10 1860  Kammerjunker * 23/7 1859 Tysk flådeofficer   * 20/4 1859 ~ 10/10 1880    
  ~ Charlottenburg 14/11 1896     *  3/9 1843   Tysk oberstløjtnant    
                * 8/4 1836    
 
                 
       
       
           
           
           
           
           
           
            Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa