Scavenius (Skagbo)
                                 
 
 
 
 
 
 
  Scavenius er det navn, en student ville kalde sig selv, hvis han kom fra Skagen  
  Der findes derfor en del slægter/familier med navnet Scavenius  
  En af dem blev adelig i 1840'erne  
 
  Morten Lauridsen  ~ Mariane Sørensdatter  
  Fisker i Skagen * Skagen † 1599  
  Hjemmet ødelagt ved naturkatastrofe  
  Tog til København  
  * Skagen † 1599  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
     
  Laurids Mortensen  ~ Else Pedersdatter  
  Latiniserede Skagbo til Scavenius  ~ Roskilde 15/10 1620  
  Thomas Fincke opdrog ham ved forældrenes død * 1601 † 1653  
  Præst i Roskilde 1620  
   Præst i København 1627  
  Professor i teologi 1639  
  Biskop i Sjællands stift 1653    
  * Skagen 1589 † 1655
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                   
             
 
 
     
 
   
 
     
  Peder Scavenius  ~ Søster Jacobæa Else Scavenius  ~ Jørgen From   Morten Lauridsen Scavenius  ~ Veronica Fleischer
  til Åstrup  ~ 16/9 1658   Professor   Kongelig justitssekretær  
  Professor i retsvidenskab 1657 *  22/7 1639 †  24/6 1693   * 1683  
  Generalprokurør og assessor i Højesteret 1660 d.a. Aarhusbispen dr. Jacob Matthiesen      
  * Roskilde 1623 † 1685      
           
      ~ Christian Foss      
      Kongelig livlæge      
         
             
             
         
         
         
         
         
         
         
         
                               
                     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Peder Pedersen Scavenius  ~  Helle (Lene) Urne Benzon Christian Scavenius  ~  Ingeborg Christine Hjort Søster Scavenius  ~ Nicolai Frederik Reichwein Elisabeth  Scavenius  ~ Niels von Benzon Hans Scavenius  ~ Cecilie Wordemann
  til Ågård ~ 10/6 1704 til Giesegård  ~ København 21/9 1698 * 1699 † 1738 Generalmajor til Åstrup Generalprokurør, Godsejer Prokurator for Højesteret og for alle Over- og underretter  ~ København 27/5 1700
  Generalprokurør til Ågård Højesteretsjustitiarius 1720 * København 23/3 1680 † København 2/8 1748   Døde ved Operahusets brand på Amalienborg ~ København 10/12 1675  Fæstede lystgården Petersborg i Høsterkøb til 1735 *  22/7 1639 †  12/11 1737
  * København 3/9 1678   Kancelliråd,  justitsråd, Kommitteret i Kommercekollegiet Begravet København   * 15/4 1660 † 19/4 1689 til Åstrup *  9/12 1693 † 29/8 1737 Begravet Trinitatis Kirke
  † Helsingør 30/5 1738    Etatsråd 1717 d.a. Etatsråd Peder Sørensen Hjort & Anna Winding     Begravet Trinitatis Kirke d.a. Reinhold Wordemann
        Scavenius erklæredes skyldig i bestikkelser 1725  
        Afskediget i nåde 1726    
    .   * 22/10 1670 † 30/11 1732  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
             
               
 
 
   
 
 
 
   
  Margrethe Scavenius  ~  Herman de Weinigell Frederikke Christiane Scavenius  ~ Didrich Lauritsen Thura  
  * 1705 † 1765 s.a. Thomas de Weinigell * 4/11 1716  † København 26/7 1796    ~ 9/3 1746  
    Kommandant på Holmen  
     
     
     
      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa