Scavenius
                                                       
 
 
 
  Scavenius er det navn, en student ville kalde sig selv, hvis han kom fra Skagen
 
  Der findes derfor en del slægter/familier med navnet Scavenius   DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  En af dem dominerede retsvæsenet omkring 1700  
  Slægten her blev adlet  
 
 
  Peder Christensen  Brønnum ~ Anne Ibsdatter  
  Købmand i Skagen  
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Jacob Brønnum ~ Karine Lucie Debes  
  til Klintholm * 1775 † 25/1 1825  
  & Gjorslev* d.a. Lucas Debes      
  Antog navnet "Scavenius" (Skagbo)  
  Fik formue i Indien 1776 - 1792  
  * Skagen 9/4 1749 † Gjorslev 20/6 1820  
     
    * Købte Gjorslev af Johan Frederik Lindencrone  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                           
                     
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
     
 
     
  Peder Brønnum Scavenius ~ Charlotte Sophie Meincke  Lucas Frederik  Scavenius ~   Jacob Brønnum Scavenius ~ Henriette Sophie Bertha Eleonore Jakobine Scavenius ~ Hector Frederik Janson Estrup  ~ Anne Christine  Scavenius  
  til Klintholm  ~ Vor Frue Kirke 12/5 1837 til Klintholm   til Basnæs komtesse Moltke af Espe af Klintholm ~ Holtug Kirke 1/6 1822  af Klintholm  
  & Gjorslev * København 8/12 1811 † Roma 24/6 1872 Arvede Klintholm 1825   Antog navnet "Scavenius" (Skagbo)   * København 28/9 1800 † Milano 7/6 1829 ~ Vor Frue Kirke 29/3 1833  * København 24/3 1798   
  Kammerherre 1840 d.a. By- og herredsfoged i Stege, etatsråd Carl Henrik Meincke Solgte til broderen Peder 1826   Adelspatent 1844   ~ Holtug Kirke 1/6 1822    † Kongsdal Gods 25/7 1882   
  Adelspatent 1843   Hofjægermester   ~ Vor Frue Kirke 29/3 1833   
  Indvalgt Roskilde Stænderforsamling 1834-48   * Skagen 5/10 1811 † 6/8 1850  
  Kongevalgt medlem af grundlovsgivende forsamling til 1849              
  * København 6/1 1795 † Gjorslev 4/12 1868          
         
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                     
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   Jacob Frederik Brønnum Scavenius ~ Louise Sophie "Sophy" de Castonier Karine Lucie Elisabeth Scavenius ~ Hans Rudolph Peder Brønnum Scavenius   Carl Sophus Brønnum Scavenius  ~ Annie Julie Emely Gustave Thyra Castonier Karine Lucie Sophie Scavenius ~ Carl Vilhelm Behagen   Otto Jacob Brønnum Scavenius  ~ Christiane
  & Gjorslev  ~ 1837 af Klintholm baron Wedell-Wedellsborg til Voergård   til Klintholm  ~ 26/8 1869 af Basnæs Castenskiold   til Basnæs komtesse Scheel af Estrup
  til Farumgård   * Gjorslev 2/10 1840 † Gjorslev 25/4 1920 ~ Holtug Kirke 28/8 1861 Cand.jur., Landvæsenskommissær   Opførte Klintholm havn og by   * Basnæs 30/8 1844 † Borreby 31/1 1920 til Borreby   Kammerherre, hofjægermester ~ 3/1 1874
  Storkorsridder, Kammerherre, Cand.polit.,      Amtsrådsmedlem   Kammerherre, Cand.polyt   ~ Tjæreby Kirke 26/10 1867     * Basnæs 19/5 1849  † København 29/10 1913  
  Kirkeminister, Undervisningsminister     * Gjorslev 30/7 1845    * Gjorslev 9/8 1839 † København 14/2 1901      
  * København 12/9 1838 † København 26/11 1915            
 
           
             
             
               
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
                                                 
         
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
   
 
 
     
  Peder "Per" Brønnum Scavenius ~ Emma Andrea Fernanda Mourier-Petersen  Julius Frederik Christian Scavenius ~ Else Rosen  Carl Sophus Scavenius ~ Bertha Henriette Frederikke "Fritze" Harald Roger Scavenius ~ Anna Sofie Steensen Carl Sophus Brønnum Scavenius  ~ Gerda Monrad Hansen Erik Julius Christian Scavenius ~ Emma Eliza Hansen Karine Lucie Sophy Caroline Scavenius  ~ Hans Benedict Otto Christian Jakob Brønnum Scavenius  ~ Ingeborg Hansen
  til Farumgård  ~ 28/4 1892 til Egebæk Sande, Thisted von Haxthausen af Thienhausen Forsikingsdirektør  baronesse de Falsen Zytphen-Adeler Storkorsridder, Kammerherre, Mag.art.  ~ Vejle 14/1 1909 til Klintholm 1919 ~ 8/10 1908 Udenrigsminister og Statsminister ~ København 6/7 1913, skilt * Klintholm 22/8 1882  † 1/3 1958 Ahlefeldt-Laurvig af Basnæs, som faderen solgte ~ Kastelskirken 4/4 1911
  & Rugård   Cand.jur., Overretssagfører  ~ 10/2 1914 * Gjorslev 24/71871 † 1949  ~ Fårevejle 6/2 1901 Ambassadør Holland og Schweiz * Vejle 19/1 1889 † København 7/9 1962 Solgte Klintholm havn til Magleby og Borre sogne * 1/11 1886 † 16/9 1959 Cand.polit., Gesandt * 2/2 1869 † 26/5 1949   til Hjortholm Kammerherre, hofjægermester * Gentofte 14/6 1873 † København 8/12 1949
  Hofjægermester, forfatter   * Gjorslev 8/4 1868 † 22/9 1923       Udenrigsminister d.a. fabrikant Hans Steensen Kammerherre, Cand.jur.   Landstingsmedlem d.a. højesteretssagfører    ~ 22/3 1906 Ambassadør, Departementschef i Udenrigsministeriet  
  * Gjorslev 12/4 1866 † 1949       * Gjorslev 27/5 1873 † Haag 22/4 1939   * København 7/5 1872 † 23/10 1961   * Klintholm 13/6 1877 † Gentofte 29/11 1962  Octavius Tomas Hansen   Udenrigsminister  
                    * Basnæs 10/12 1875 † København 10/9 1945  
                     
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                             
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
     
  Marie Louise Alvilda Scavenius  ~ Emmanuel Briand de Crévcoeur   Alix Brønnum Scavenius ~ Christian Frederik Karine Lucie Brønnum Scavenius  ~ Gregers Juel Carl Christian Brønnum Scavenius  ~ Birte Elsebe Rist Charlotte Elisabeth "Litten" Scavenius  ~ Gustaf Frederik  
  * Gjorslev 17/2 1897 † 7/1 1978 Kontreadmiral   *  Klampenborg 13/5 1902 von Haxthausen af Thienhausen * Klintholm 25/7 1909 † 31/3 1932 af Hverringe til Klintholm 1945 ~ Holmens Kirke 29/10 1943, skilt * Klintholm 18/6 1930 † 13/5 1954 baron von Blixen-Finecke  
  ~ Kastelskirken 4/6 1919    ~ 25/10 1923   ~ 10/9 1929 Kammerherre, Hofjægermester, Oberstløjtnant * Frederiksberg 30/4 1918 † Københan 22/2 1996   ~ 1/9 1951   
        * Klintholm 6/8 1915 † 21/7 1987 d.a. direktør Torben Rist  
             
           
      ~ Yvonne Westermann    
      ~ Magleby Kirke 2/8 1966     
      * Ægypten 28/4 1930 † 21/4 1990    
      d.a. grosserer Poul Westermann    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
               
               
 
 
 
 
 
 
         
    Bente Christina Brønnum Scavenius  ~ Joen Steensen Bille Carl Peter Brønnum Scavenius  ~ Annett Caja Schram-Nielsen    
    Kunsthistoriker, mag. art. ~ Kastelskirken 24/5 1974 til Klintholm 1972 ~ 18/12 1975    
    * Stockholm 12/12 1944  Skuespiller I starten af 1980-erne blev Klintholm Gods fredet, * 27/9 1945    
    og Møns Klint solgt til Staten      
  Kammerherre, Hofjægermester, Major      
  *  Hellerup 17/4 1947      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
               
             
 
 
     
 
     
  Carl Gustav Jacob Brønnum Scavenius   Anne Sofie Karine Brønnum Scavenius  
  Cand. Polit.   *  11/4 1985  
  * 27/5 1976  
 
 
 
         
         
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa