Skeel
Slægten
                                                                               
 
 
  DAA-våbnet og portrætter på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
 
 
 
 
  Otte Skeel  ~ Ide Lunge  
  til Katholm, Hessel, Broholm Dyre  
   * Riberhus 29/11 1605 † Gjorslev 26/5 1644 til Birkelse, Odden   
  Begravet København & Valbygård  
    ~ 29/1 1632  
    Skeel, Coat of arms - Våbenskjold.
 
 
     
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                           
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  Jørgen Skeel  ~ Lisbeth Andersdatter Vibekke Ottesdatter Skeel  ~    Jens Juel   Otte Skeel  ~ Sophie Jørgensdatter  Albret Skeel  ~ Anne Henriksdatter  
  til Broholm, Arreskov og Vindumovergård  Bille til Valbygård  til Thostrup og Voergaard   til Birkelse (Stamhus 1696), Rævkærgård (Kær Herred), ~ Viborg 29/9 1663    til Katholm og Hessel  Ramel  
  Etats- og Kancelliråd ~ Odense 4/5 1662   & Frøslevgård Baron af Juellinge   Hjermeslevgård (Børglum Herred),   * Katholm 18/3 1635 ~ 1662  
   * Katholm 4/4 1634 † Birkelse 24/12 1696   * 10/2 1633 † Voergård 23/1 1685 ~ 4/10 1660   det halve Hammelmose, Dybvad & Knudseje   † Katholm 16/4 1667  
  Begravet Gudme Kirke   Commerce- og Etatsråd      
        Amtmand Børglum, Åstrup og Seglstrup amter      
      * 1636 † 25/11 1696      
             
     
       
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                         
                             
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  Jørgen Skeel  ~   Anne Sophie Anders Skeel  ~ Sophie Amalie Vind Ide Skeel  ~ Wulf Siegfred von Holsten  Erik Skeel  ~ Ane Beate Henningsdatter Ove Ottesen  ~ Charlotte Frederikke Frautenberg  Else Skeel  ~  Jens Maltesen Ida Sophie Skeel ~ Christian Reedtz  
  til Broholm og Arreskov Pachs til Birkelse, Mullerup & Vindumovergård ~ Vor Frue Kirke, København, 27/5 1695 til Arreskov & Bjørnemose til Gjelskov til Arreskov, Bjørnemose og Fårevejle  Walkendorff til Birkelse (Stamhus) Var ikke standsmæssig nok for familien til Katholm og Hessel  Sehested til Dybvad og Knudseje til Børglum Kloster og Boller  
  Kommandørkaptajn i flåden til Sæbygård Kaptajn ved Garden   * 1676 † XX/3 1749 ~ 9/11 1701 Major, Etatsråd   (først efter 1. hustrus død) * 1677 † 1712 † 1682  til Rydhave * Katholm efter 1662    
  Døde af slagtilfælde på Holmen ~ 29/11 1699 Skød sig selv med vådeskud   Begravet Tved Kirke   * 1670 † Arreskov 15/1 1729    * ca. 1677 † 1723   Begravet Skt.Nicolai, København  ~ 1681 † København 30/5 1704  
  * Broholm 27/1 1666 †  København 23/7 1704   * Mullerup 22/2 1665 † Mullerup 25/4 1702       Begravet Gudbjerg Kirke       Begravet Voer Kirke  
      Begravet Gudbjerg Kirke    
 
 
   
            ~ Sophie Hedevig Rantzau  
            Comtesse af Rosenvold  
          ~ 1714  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
       
 
     
 
 
     
 
     
 
 
 
 
  Holger Pax Skeel    Holger Skeel  ~ Regitze Sophie Elisabeth Skeel  ~ Niels Sehested        
  til Sæbygård   til Birkelse, Broholm og Mullerup Baronesse Gyldenkrone til Broholm og Mullerup til Tim & Karsholm  
  * Sæbygård  21/12 1699    Oprettede stamhuset Broholm 18/8 1750 ~ Københavns Slot 12/4 1730  Oprettede stamhuset Broholm 18/8 1750 ~ 1718  
  † Sæbygård 24/1 1701   Geheimeråd   * København 1696 † 25/10 1760    
  Stiftamtsmand over Sjælland   Begravet Gudme Kirke  
      *  Birkelse, Aabybro 2/4 1699 † København 9/3 1764   
 
 
   
 
Begravet Gudme Kirke   ~ Casper Wessel  
      ~ 4/8 1747  
     
    Mere om Holger Skeel  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                   
         
 
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
    Vilhelm Matthias Skeel  ~ Mette Vind Frederik Christian Skeel  ~ Cathrine Elisabeth de Cicignon  Amalie Margrethe Skeel  ~ Christian Frederik Holck  Andreas Skeel  ~ Charlotte Amalie Charisius  Regitze Christine Charlotte Skeel  ~ Christian von Brandt Jørgen Erik Skeel  ~ Anne Dorothea von Ahlefeldt Frederikke Luise Charlotte Skeel  ~ Christian Albrecht Massau  
    til Fårevejle ~ 18/6 1783   til Birkelse, Mullerup & Nakkebølle ~ Københavns Slot 12/4 1730  af Birkelse til Holckenhavn Stamherre til Birkelse ~ 10/8 1758  af Birkelse ~ 15/4 1768   til Fårevejle  ~ Fredensborg 30/8 1765 af Mullerup  von der Osten  
  Statsminister, Gehejmeråd, Blå ridder   Gehejmeråd, Hvid ridder, Kammerherre   Opdraget i Preetz Kammerherre, Hofjægermester til Langholt & Ribstrup   Hofdame hos Dronning Caroline Mathilde Kammerherre, Blaa Ridder  Gehejmeråd, Blå ridder   * Mullerup 31/7 1747 † Krumstrup 10/2 1823  ~ 8/6 1770  
  Amtmand Sorø Amt   Stiftede det Skeelske Fideikommis   Blev sindssyg ~ 23/7 1751 Amtmand   * Nordborg Slot 2/6 1746 † Sorø 10/12 1806   Stiftamtmand Bergen 1766      
  Amtmand Antvorskov   * Nordborg Slot 26/11 1735 † Mullerup 11/4 1798   *  Nordborg Slot 17/5 1732 † Gislev 1/12 1766   Geheimeråd, Kammerherre, Hvid Ridder   Amtmand over Tønder Amt 1770      
  Amtmand Korsør   Begravet Gudbjerg Kirkegård   * Nordborg Slot 26/1 1731 † Langholt 11/11 1776      Landdrost i Pinneberg 1772-1784    
  Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster      
Stiftamtmand i Akershus 1784
 
  * Nordborg Slot 2/6 1746 † Sorø 9/4 1817   
  Justitiarius i Højesteret 1788  
     
   
Statsminister 1789
 
          * Nordborg Slot 4/2 1737 † København 11/1 1795  
             
         
   
             
             
             
             
             
           
           
                                                                             
                     
 
 
 
             
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Holger Frederik Skeel  ~ Ida Elisabeth Höhling Eggert Chistopher Skeel ~ Marie Dorothea Lund Christian Skeel  ~ Marie Dorothea Jacobsen   Jørgen Erik Skeel  ~ Abrahamine Christiane Budde Sophus Frederik Erik Otto Skeel  ~ Amalie Hedevig Lovise Skeel  ~ Hans Henrik August Rantzau  Caroline Ernestine Alexandrine Skeel  ~ Frederik Conrad Holck  Sophie Elonore Frederikke Skeel  ~ Friedrich Karl 'Emil' Christian Frederik Erik Skeel  ~ Clara Charlotte Fanny Sophie Caroline Johanne Skeel   ~ Christian Frederik Tillisch
    til Fårevejle ~ Slagelse 29/8 1809  * 15/1 1788 † 29/1 1826 ~ 19/1 1821 til Det Skeelske Majorat (1838), Kaptajn ~ 4/6 1816   Underretsprokurator ~ ca. 1815 til Stamhuset Birkelse & Oxholm Comtesse Trampe * Bergen 6/12 1766 † 27/5 1812 Rigsgreve af Ahrensburg & Breitenburg * 5/2 1782 † København 13/4 1837  til Holckenhavn Hofdame hos Prinsesse Louise Augusta af Augustenburg til Petersholm og Det Skeelske Majorat (1817) Comtesse Trampe * Birkelse 22/1 1835  Herredsfoged Kolding
  Landsdommer * København 16/7 1774   * ca. 1790 * Antvorskov 22/5 1789 † København 29/7 1850 * 1795 † 22/11 1870    * København 10/11 1793 † Rørby 29/7 1817    Patron for Roskilde adelige Kloster 1817 ~ Hårby kirke 1/9 1799     ~ Christiania XX/1 1789    ~ Stuck , Mecklenburg 14/11 1760 * Pinneberg 26/12 1778 † Leipzig 18/11 1836  Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenburg Major ~ 20/4 1802 † København 28/12 1916 Kammerjunker
  Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster † København 20/10 1843           Kammerherre, Landstingsmedlem   ~  Nicolaikirche, Leipzig  29/9 1801 Patron for Roskilde adelige Kloster   ~ 20/5 1877
  * København 30/3 1785 † København 16/9 1838             Major           * Pinneberg 19/8 1777 † 22/11 1837    
              * Pinneberg 22/7 1776 † Aaby 22/11 1826         
             
       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                       
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Vilhelm Samuel Skeel  ~ Abrahamine Christiane Budde  Caroline Sophie Skeel  ~ Ludvig Carsten von Hauch Holger Frederik Skeel   ~ Dorothea Henriette Jensen  Regitze Sophie Skeel  ~ Niels Friderich Schlegel Erik Vilhelm Robert Skeel ~ Cathrine Sophie Nehammer Jørgen Erik Frederik Skeel ~ Charlotte Adelaide Elisabeth Catharine Skeel ~ Ludvig Detlev Schaffalitzky   Erik Frederik Jens Poulson Scheel ~ Sophie Frederikke Caroline  
  til det Skeelske Majorat, Fårevejle ~ Frelsers kirke, Christianshavn 1/2 1841 af Mullerup Kammerjunker til det Skeelske Majorat 1887  ~ 12/12 1857 * Petersgård, Langebæk, Vordingborg 3/9 1827  ~ København 12/5 1853  Født efter faderens død  ~ 1/11 1841, skilt 1857 til Stamhuset Birkelse & Oxholm Comtesse Ahlefeldt-Laurvig af Birkelse Baron de Muckadell   Kammerherre Vilhelmine Adamine Johanne Augusta  
  Medlem af Højesteret, Landstingsmedlem   * 19/12 1815 † København 27/12 1893  ~ 19/12 1841 Oberstløjtnant, kammerherre * København 27/10 1830 † 27/4 1911  † Frederiksberg  2/7 1917 Landsoverretsjustitiarius, Landstingsmedlem Købte Dronninglund *  Holbæk 6/7 1816 † 5 /2 1898 Patron for Roskilde adelige Kloster 1817  ~ 12/4 1833 * Brobygård 4/11 1803 til Nybøllegård   Assessor i Lands- og Overretten Comtesse Ahlefeldt-Laurvig  
  Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster   Deltog i begge Slesviske Krige Begravet Roskilde   * København 9/10 1824 † Frederiksberg 3/3 1891  Landstingsmedlem, indenrigsminister*   Stænderdeputeret    † Ølstedgård 7/12 1864 ~ 4/11 1830   Assessor i Hof- og Stadsretten  ~  Kerteminde 20/5 1844  
  Kammerherre   Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster    * Rørby Præstegård 22/2 1818   Sekondlieutenant i Fodgarden   * København 23/3 1813 † København 20/3 1878  
  * Slagelse 6/8 1810 † København 14/11 1887       * 4/7 1830 † 25/9 1901     † København 5/11 1884    * Brobygård 20/5 1802 † Birkelse 22/12 1849        
 
 
     
               
         
   
       
            * I Estrups regering          
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                 
                 
 
                   
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
   
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         Holger Christian Frederik Skeel  ~ Anna Louise Ida Møller Ulrikka "Ulla" Marie Augusta Scheel ~ Michael Treschow  Erikka Roberta Christine Sophie Wilhelmine Skeel  ~ Adam Frederik von Hauch Sofus Frederik Erik Otto Skeel ~ Erikka Josephine Eleonora Hedevig Christine Claudine Skeel~ Waldemar Eusebius Bruun Claudine Caroline Elisabeth Skeel   ~ Johan Henri Jacob Louis  Jørgen Erik Frederik Skeel    Juliane Louise Charlotte Scheel ~ Carl Eduard Friedrich  
        Kontorchef, kammerjunker  ~ 9/5 1890 * 27/2 1860  † Roskilde til Det Treschowske Fideikommis * Frederiksberg 16/5 1843  Cand.jur., Forsikringsdirektør til Stamhuset Birkelse Baronesse Schaffalitzky de Muckadell af Birkelse  ~ Garnisons Kirke 4/8 1855  til Oxholm Bruun de Neergaard til det Skeel'ske Majorat   * København 10/11 1847 † København 8/10 1924 von Buchwald  
        Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster * København 13/11 1863 † København 13/11 1894   Fabrikant i Roskilde † København 25/5 1908   ~ 19/12 1841 Hofjægermester ~ 2/12 1858 * Birkelse 14/12 1833  Infanterikaptajn * Birkelse 19/7 1838 til Oxholm * Birkelse 7/10 1842 † Birkelse 22/3 1903        ~ København 1/10 1873  
      * København 30/9 1862 † København 25/1 1936    ~ 20/11 1878   * Karlsbad 29/1 1836 † Karlsbad 2/8 1897   † København 27/10 1921  * Horsens 1830 † Svendborg 23/4 1900 † København 3/11 1898  ~ 6/10 1869      
              s.a. ritmester, senere postmester  
     
 
   
    Wilhelm Ferdinand Bruun    
  ~ Malvina Elisabeth Charlotte de Falsen                      
     Zytphen-Adeler                    
     ~ Dragsholm Kapel  20/6 1902               
    * København 13/11 1863 † København 13/11 1894          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                               
       
 
 
 
             
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
  Holger Jørgen Albret Rytter Skeel   Jørgen Erik Frederik Skeel ~ Fanny Elisabeth  Elisabeth Catharina Skeel  ~ Carl Gustav Johannes Ernst  Otto Skeel ~ Cathrine Marie Louise Henriette Ellen Skeel ~ Adam Peder Estrup   Ludvig Ditlev Skeel ~ Caja Christiane Louise Elisabeth Boalth  
  * København 25/12 1903 † København 5/6 1941   til Stamhuset Birkelse Baronesse Gyldenkrone af Birkelse greve Schimmelmann til Oxholm Tillisch af Birkelse til Fjeld og Fårupgård   Ludvig Ditlev Schatfalitzsky de Muckadell Skeel  ~ København 18/4 1891  
  Begravet Garnisions Kirkegård, København   Hofjægermester ~ Mårslet 4/10 1890  Hofjægermester til Grevskabet Lindenborg, Rold og Mylenberg Branddirektør  ~ Kolding 12/7 1887  * Skeelslund 22/1 1866  ~ Åby 31/71890    Kammerjunker, Premierløjtnant * København 2/12 1866 † 22/4 1953   
  * Skeelslund 4/10 1859 † 17/2 1918   * Birkelse 22/5 1861 † 31/8 1928 & det Wandsbeckske Fideikommis * Skeelslund 1/12 1862 † 26/4 1945     † Fårupgård 24/9 1893   * Skeelslund 8/1 1865 † 14/9 1950   
         ~ 31/8 1884              
 
   
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                       
     
 
     
 
     
 
             
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Edele Margrethe Skeel ~ Axel Esger Juel  Ove Skeel ~  Ingeborg Louise  Inger Skeel ~ Jacob Estrup Otto Tyge Skeel  ~ Rigitze Sofie Salome  Jørgen Sophus Christian Skeel ~ Francis Beatrice Mutch Birgitte Skeel ~ Vilhelm Maximilian Haxthausen  Albret Skeel ~ Sophie Agnete Basse Fønss  Erik Skeel ~ Elisabeth Basse Fønss Preben Skeel ~ Kirsten Haxthausen  
  af Birkelse af Billeshave til Birkelse 1940  baronesse Wedell-Wedellsborg af Birkelse Hofjægermester, løjtnant til Stamhuset Birkelse baronesse Gyldenkrone Udvandret  ~ 29/10 1929 af Oxholm Baron af Appenburg Cand.jur. Sagfører, kontorchef  ~ København 26/4 1930  Cand.jur., Landsretssagfører  ~ Garnisons Kirke, København 9/10 1918   Major af Tienhausen  
  * Skeelslund 16/7 1900 † 1964 ~ 8/9 1884 Hofjægermester  ~ Frederiksborg Slotskirke 8/12 1923 * Skeelslund 2/10 1895 † 24/1 1985  ~ Åby 22/8 1923  Hofjægermester  ~ Ebeltoft 4/2 1937 Løjtnant i den canadiske hær * Montréal, Québec 29/10 1899 † XX/12 1988  * Oxholm 14/2 1893  ~ Fredensborg Slotskirke 8/10 1920  Patron for Roskilde Kloster   Sparekassedirektør   Ekspeditionssekretær i kreditforening  ~ København 9/2 1934   
  * Skeelslund 24/7 1898 † 26/1 1973    * Skeelslund 19/12 1902 † 31/51975    * 9/5 1888 † 17/2 1959    † Rungsted Kyst 18/6 1944   (Den Skeel-Juel-Braheske Stiftelse)   * København 17/6 1892 † 10/9 1974    * Aunslev, Nyborg 26/8 1904 † 27/8 1988   
                      * Fredensborg 10/1 1903 † 29/1 1998           
                             
                  Havde efterkommere i Canada                
                             
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                                   
                           
 
 
   
 
 
     
 
         
 
     
 
   
  Inger Elisabeth Skeel ~ Knud Rudolf Iuel  Erik Ludvig Skeel ~ Hanne Selchau-Hansen    Anders Otto Skeel         Jørgen Skeel ~ Kathrine Preston Ulrik Skeel ~ Lene Poulsen  
  af Birkelse til Birkelse til Birkelse 1973-1983-1993          
  ~ Birkelse 15/9 1950 † 1993          
               
                 
                    ~ Rina Paglialunga  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                                           
                             
 
 
     
 
             
 
     
 
     
 
     
  Annemette Fanny Skeel   Jørgen Christian Skeel   ~ Charlotte Patricia Boas           Anders Nicolás Skeel   Mariana Inger Alexandra Skeel   Christian Skeel  
  af Birkelse   til Birkelse 1983           * 18/11 1973 † 3/2 1995  
             
                   
             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                         
                 
 
 
     
 
             
  Catharina Erikka Skeel   Emil Sophus Skeel            
  af Birkelse   af Birkelse          
         
         
         
         
Mere om slægten             Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa