Skeel
Slægten
                                                               
 
 
  Skeel, Coat of arms - Våbenskjold.
 
 
 
 
 
 
  Albret Rytter  ~ Marine Pig  
  til Møgtved (Brusk Herred) Anne Pig?   DAA-våbnet og portrætter på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  Lange Skeel af Restrup  
  Kgl. Foged i Jerlev herred  
  Kaldet "Lange Skeel"  
  Dræbt på tinge af Ditlev Limbek,  
  som 1401 må sone til kronen ved at afstå Nebbegård  
  † før 1401  
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               
             
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Anders Skeel  ~ Kirsten Nielsdatter Jacob Splid Skeel Ingeborg Skeel  ~ Jep Jensen  
  til Møgtved (Krag) til Møgtved & Skovgård af Møgtved Skovgård  
  * Nostved, Brusk Herred, ca. 1390 til Hegnet † efter 1443 Solgte Skovgård til Jacob Splid før 1443 til Skovgård  
  * 1401 † før 1459   † efter 1443 i Varde  
       
 
 
 
   ~ Kirsten Lauridsdatter  
     Hvas  
    ~ før 1439  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                             
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Albert Skeel  ~ Abel Lauridsdatter Anna Skeel  ~ Oluf Pedersen   Iver Skeel  ~ Else Limbek  
  til Hegnet, Frøslevgård (Mors) & Brunbjerg Dan til Vellumgård Glob   til Møgtved  
  * Hegnet ca 1420 † efter 1499 til Faddersbøl † ca. 1499 ~ før 1467   † efter 1489  
    ~ ca. 1453      
             
 
 
     
  ~ Else Jensdatter      
     Frost (Bild)      
    ~ før 1455      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                             
                         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Anders Skeel  ~ Karen Flemming Anne Albertsdatter  Skeel  ~ Malte Lauridsen Søren Skeel  ~ Kirsten Juel     Hans Iversen Skeel ~ Ellen Pedersdatter  Anne Skeel  
  til Hegnet, Råstrup (Hundborg Herred) ~ ca. 1483 † efter 1553 Viffert til Holmegård (Skodborg Herred) til Møborg   til Nygård (Møgtveds afløser) til Vinderslevgård Nonne Dalum kloster  
  & Jungetgård (Nr. Lyng Herred)         til Rebstrup † 1524   & Vinderslevgård (Lysgård Herred)  
  Lensmand Asmild Kloster         Begravet Møborg kirke   † Vinderslevgård 1539    
  * Hegnet ca. 1454 † 1558              
  Begravet Tøndering Kirke
       
  ~   Bege Rosenkrantz      
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                             
                                             
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Albret Skeel  ~ Kirsten Christensdatter Jacob Skeel   Margrethe Andersdatter ~ Jørgen Rostrup Hermann Skeel  ~ Kirsten Rud Sophie Skeel  ~ Johan Brockenhuus Niels Skeel ~ Karin Globsdatter Karen Skeel ~ Henrik von der Wisch  Ane Hansdatter Skeel ~ Axel Nielsen Iver Skeel ~ Kirsten Urne
  til Hegnet og Fussingø Sandberg til Hegnet   af Hegnet til Sjelleskov til Jungetgård af Kjellingbøl til Lunderup (Vester Horne Herred) til Lerbæk til Nygård og Vinderslevgård  Krabbe af Nygård   til Palsgård     til Gundetved og Palsgård til Nygård & Palsgård til Rygård
  Orlovskaptajn under 7-årskrigen ~ før 18/8 1540 Lensmand Skarpenbergs Gods 1551   † efter 1568   Rentemester 1549-52 ~ før 1549 † 1602   * Vinderslevgård  ca. 1480 af Østergård † efter 1568     ~ 1568 Lensmand Amtofte Len 1526-40  
  † Roskilde 28/11 1568   Lensmand Vrejlev Kloster 1556   Begravet Sjelle Kirke   Landsdommer i Nørrejylland 1552   Begravet Vejle kirke 6/8 1602   † Nygård  1/6 1561        Dræbt af sin Svoger Jørgen Skovgaard  
  Begravet Ålum Kirke     Lensmand Korsør 1557   Kannik i Roskilde 1538       Begravet Vinderslev kirke   † 1540  
          Lensmand Skive 1562   Kannik i Viborg 1553          
          Lensmand Hvolgaard 1563   Kantor i Ribe 1543      
   
        Høvedsmand under Peder Skram   * Hegnet 1517 † Kjellinghøj 3/12 1555        
     
Deltog i Slaget ved Øland
   
     
      Druknede i slag ved Bornholm        
      † 7/7 1564        
             
             
             
             
             
             
             
             
                                       
                                     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
     
  Christen Skeel  ~ Margrete Ottosdatter Karen Albertsdatter Skeel ~ Peder Munk     Albret Skeel  ~ Anne Kås Dorthe Skeel    Ingeborg Skeel ~ Otte Banner   Dorthe Skeel ~ Glob (Lucas) Krabbe Hans Skeel  
  til Hegnet, Hammelmose (Børglum Herred), Brahe af Hegnet  (Lange)   til Jungetgård til Bratskov til Råstrup (Hundborg Herred)   til Voergaard (Dronninglund Herred) til Asdal af Nygård til Åstrup Faldt ved Svarterå  
  Fusingø (Sdr. Lyng Herred) & Ulstrup (Middelsom Herred)  ~ Helsingborg 8/10 1570  † Hammelmose 19/12 1601  til Estvadgård   Hofjunker   † ca. 1630    (mageskiftet 1579 med Kronen mod Nyborg)  ~ Nygård 31/8 1560 Døde i barselsseng ~ Nyborg 26/8 1576    † 20/10 1565  
  Rigsråd 1581   Begravet Thise kirke ~ 1566   Dræbte Niels Juel til Kongstedlund 1600 og   Begravet Hundborg Kirke   Ullerup (Hillerslev Herred), Drastrup (Vennebjerg Herred),   * 1547 † 1578   Begravet Viborg domkirke  
  Såret ved Svarteå   Bisat Budofili Kirke, Aalborg, 31/1 1602   fogeden på Brandholm i fejde på Viborg ting 1608    Gårdbogård (Horns Herred), Rævkærgård (Kær Herred), Bangsbo (Horns Herred),    
  Pantelensmand Smerup (1565, indløst 1599)  
Halshugget for brud på tingsfred i Horsens
  Knivholt (Horns Herred) og Dybvad (Dronninglund Herred)  
 
  Lensmand Bøvling 1569-88       † 27/1 1609  
Lensmand Amtofte og Strekhals
   
  Lensmand Sønderlyng Herred 1592-92         Opførte hovedbygningen på Vorgård    
  * Fusingø, Ålum, Viborg 23/6 1543       * ca. 1540 † Vorgård 17/10 1604     
  † Åkær 26/8 1595       Begravet Vor Kirke    
  Begravet Ålum Kirke            
               
               
               
             
             
             
             
             
                                     
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Otte Skeel  ~ Birgitte Lindenov Albret Skeel  ~ Berte Nielsdatter Jørgen Skeel  ~ Kirsten Lunge  Karen Skeel  ~ Bendix Rantzau Ingeborg Skeel  ~ Palle Rodsteen Kirsten Skeel  ~ Peder Bille  
  til Hammelmose, Bangsbo, Asdal, af Borgeby til Hegnet, Fusingø, Holbækgaard,  Friis til Hegnet, Ulstrup, Lergrav, Skærvad, (Dyre) af Jungetgård til Quarnbeck & Marutendorf til Råstrup, Brandbjerg og Voergård til Lundsgård, Brandbjerg og Hørbylund til Jungetgård og Vorgård til Lindved  
  Langholt, Buurholt, Huilshøjgård & Markigård ~ 13/20 1605  Katholm, Hessel og Lergrav ~ Nyborg 5/7 1601 Ørbækgård, Gl. Estrup og Hvidkilde ~ Viborg 29/9 1607 Døde i barselsseng   † 27/2 1655 ~ 9/10 1614 † efter 28/1 1647 ~ Odense 16/9 1621   
  Rigsråd   Rigsadmiral   Rigsråd   † før 19/3 1610   Begravet Aalborg  
  Proviantmester under Kalmarkrigen    * Fusingø 23/11 1572 † Riberhus 9/4 1639   Ridder  
 
Befalingsmand Aalborghus
  Begravet Ribe Domkirke  
Rigsmarsk 1627-1631
 
 
  * 28/8 1576 † 17/12 1634  
 
     Befalingsmand på Kalø Slot    ~ Jytte Esgedatter    ~ Claus Iversen  
      Lensmand Vestervig Kloster  Brok     Dyre  
      *  Fusingø 13/5 1578 † Hvidkilde 19/7 1631 ~ Viborg 1/5 1614   til Sø  
       
 
           
           
           
         
         
         
         
         
         
                                     
                               
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Christen Skeel    Ide Skeel ~  Frederik Rantzau Margrethe Skeel ~ Henrik Ramel  Karen Skeel ~ Steen Bille Beate Ottesdatter Skeel ~ Erik Høeg  
  til Hammelmose, Bangsbo & Pert i Jensgård   til Hammelmose (halvdelen), Asdal, Marki, til Silkeborg til Hammelmose (halvdelen) til Bäckaskog til Buurholt, Hjulhøjgård, Langholt & Bangsbo til Billeskov, Mejlgård og Hedegård til Langholt (Kær Herred)  (Banner)  
  Kancellisekretær   til Eskildstrup ~ Viborg 5/2 1632 † efter 1671  ~ Aalborg 21/9 1631 † 1651 "Sorte Steen Bille" * Hammelmose 21/12 1617 † København 1644 til Bjørnholm og Lykkesholm  
  † XX/7 1670   & Ottestrup   Begravet Budofili Kirke, Aalborg, 28 Jul 1651  ~ 1642 Begravet Tistrup kirke  
      * Asdal 1610 † 1684        
      Begravet København  
       
     
       
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa