Nat og Dag
Stureslægter
                                                                               
 
 
 
  Introduceret på Sveriges Riddarhus 1625 som adelig slægt nr. 13  
     
 
 
 
  Matts Natt och Dag ~ NN  
  * Uppsala ca. 1180    
       
       
       
 
 
       
   
 
     
        Christina Creutz  ~  Johan Carl Natt och Dag  
        Grevinde Major  
        * 23/4 1701 ~ 26/12 1722  
        † Fogelsta, Södermanland 15/8 1777   , född 1698, död 1751.  
       
         
       
       
           
        Erik Germund Cederhielm   ~ Catharina Ebba Natt och Dag  
        Friherre ~ 1715  
        til Säby gård, Hinseberg (solgt før 1740),   , född 1689-03-21 på Säby, död 1764-08-08 Västerby, dotter av överstelöjtnanten och kammarherren Carl Natt och Dag, och hans 3:e fru friherrinnan Beata Juliana Sparre.    
        Holm, Över-Lännä, Västernorrland & Alvestad, Jäder, Södermanland  
      Herredshøvding Södermanland 1706  
      Herredshøvding Svartsjö & Strömsholm 1707  
      Vicelagmand Östergötland 1713, Närke 1716  
 
 
   
 
  & Södermanland 1718  
  Bo Mattsson ~ Sigrid Herredshøvding Arboga, Norberg & Snefringe 1718  
  til Ringshult, Torpa, Östergötland   Assessor 1719  
  * Uppsala ca. 1217    Vicelagmand Västmanland 1718, Dalarne 1723  
        & i Västerbotten 1727  
        Herredshøvding Öster- & Väster-Rekarne & Selebo 1725  
        Lagmand i Tiohärad 1741  
        * Linköping 12/2 1685 † Alvestad 1/11 1743  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
 
 
 
 
 
  Nils Sigridsson ~ NN  
  til Ringshult, Torpa, Östergötland † 1299  
  Kendt 1280 Begravet Askeby kloster  
  Ridder, rigsråd  
  Lagmand i Värend  
  † før 16/7 1299  
  Begravet Askeby kloster  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                           
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bo Niklisson ~ Cecilia Knutsdotter Sigrid Niklissondotter ~ Ture Kettilsson Birgitta Niklisdotter   Karl Niklisson ~ Cecilia Glysingsdotter Kristina Niklisdotter ~ Håkan Jonsson Läma  
  til Ringshult Aspenäs Natt och Dag Bielke Natt och Dag   Natt och Dag   Natt och Dag Ridder og marsk  
  Ridder ~ 16/5 1306 * ca. 1269 † efter 1327     Ridder 1328   † efter 7/4 1340 ~ før 7/3 1320  
  Rigsråd   † 10/8 1332  
  Lagmand      
   † Linköping efter 1322      
     
 
     
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
                               
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bo Bosson ~ Karin Pedersdotter Ingeborg Bosdotter ~ Johan Tomasson Katarina Nat og Dag ~ Anund Sture   Birgitta Karlsdotter ~ Bengt Filipsson  
  til Ringshult, Torpa, Östergötland Fargalt Nat og Dag  Grip   i Södra Ving   Nat og Dag Tilbageseende Ulv  
  Ridder   * 1306 † 1376  ~ ca. 1328   ~ ca. 1349  
  Rigsråd      
  * Blavik, Ekeby, Östergötland ca. 1313  
   † efter 1389  
 
 
      ~ Jon Dansson  
      Stolpe  
      i Östergötland og Småland  
       ~ ca. 1334  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                   
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Sten Bosson ~ Ingeborg Karlsdotter Märta Bosdotter  ~ Algot Magnusson Bengta Bosdotter  ~ Torkel Haraldsson Knut Bosson     Nils Bossen ~ Ingeborg Ragvaldsdotter  
  til Ekhult   † 1414 Sture   Gren Biskop i Linköping 1393     til Ringshult Vinstorp  
  * Ringshult ca. 1351   Begravet Vadstena Kloster Ridder   Landshøvding Beseglede kroningsbrevet 1397     * Ringshult ca. 1357  
  † før 14/3 1411   ~ 30/8 1381   † 1436   † efter 1432  
                 
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
                                                                             
                                           
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bo Stensson ~ Katarina Svensdotter Nils Stensson ~  Margareta Stensdotter Katarina Stensdotter  ~ Magnus Eriksson   Bengt Stensson ~ Kristina Magnusdotter Birgitta Stensdotter   ~ Otte Peccatel Bo Nilsson  ~ Märta Lydekadotter Elin Nilsdotter  ~ Ficke Olofsson Joen Nilsson   Ingeborg Nilsdotter ~ Jens Nielsen Sigrid Nilsdotter  ~ Ulf Stefansson
  til Ekhult & Bergunda Sture Lensmand Stäkeborg Bielke Nat og Dag Örnfot   til Göksholm Leopard Nat og Dag Høvedsmand Nat og Dag Stralendorp Nat og Dag Hjulstaätten † 1452   til Ringshult  Svarteskåning Nat og Dag Tilbageseende Ulv
  Modstander af Karl Knutsson ~ ca. 1420 Marsk ~ før 1436     * Ekhult, Bjorsater, Östergötland 1392 til Göksholm   Ridder Herredshøvding ~ Linköping  8/2 1424   * Åkero, Betna, Södermanland ca. 1390 til Åkerö, Södermanland  
  Ridder 1408   † Norrköping XX/10 1439   † 1451   † 1434-1437   † efter 1426 Svarte Jöns  
  * Ekhult, Björsatek, Östergötland ca. 1391          
  † ca. 1470          
 
 
                ~ Fader Ulfsson  
              Sparre af Hjulsta  
              Ridder  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                 
                         
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Nils Bosson Sture ~ Birgitta Karlsdotter Svante Bosson   Märta Bosdotter ~ Peder Ribbing   Måns (Magnus) Bengtsson ~ Märta Klausdotter Brita Bengtsdotter ~ Arend Bengtsson Bo Bosson  
  Rigsråd Bonde   (Natt och Dag)   til Göksholm Plata * Göksholm, St. Mellosa, Örebro ca. 1425 Tilbageseende Ulv Nat og Dag  
  Rejste dalkarlene mod unionen 1466 ~ Stockholms Slot 1457   Rigsråd til Göksholm  † efter 9/5 1453 ~ ca. 8/8 1450 † 1452  
  Lensmand Västerås med Dalarna Ægteskabet forligede striden   Lagmand i Närke ~ ca. 1445  
  Deltog ved Brunkeberg 1471 mellem Sturerne og Karl Knutsson   Dræbte Engelbrekt 1436*  
  * 1426 † 27/11 1494  
Var i en del år efter i landflygtighed
 
  * Göksholm ca. 1427 † Göksholm 1477   ~ Märta Månsdotter  
    Tre Rosor av Horshaga  
     
  Sturerne      
         
 
 
 
  ~ Ermegård Bülow  
    ~ 28/9 1466  
       
       
       
        * Bondeføreren Engelbrekt Engelbrektsson  
       
       
       
                                                             
?
 
   
         
 
     
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Johan Månsson  ~ Alfrid Jönsdotter Birgit Månsdotter ~ Abraham Kristiernsson Erik Månsson ~ Margareta Birgersdotter   Kerstin Månsdatter ~ Sigge Larsson Anna Månsdotter  ~ Erik Göransson Cecilie Månsdatter ~ Amund Sigurdsson Margareta Månsdotter ~ Erik Jönsson Tuve Månsson ~ Cecilia Horn  
  til Göksholm Tre Roser til Göksholm Lejonshufvud Natt och Dag Friherreinde Grip    † efter 1519 Sparre af Rosvik   Friherre til Fågelvik   Bolt   Tre Roser Foged Borgå Horn af Kangas  
  Lensmand Kalmar ~ 26/5 1496 * Göksholm ca. 1450 ~ 1/7 1471  † 1563 ~ Söderköping 1/11 1562     ~ Göksholm 6/9 1486   ~ Bro, Vårdnäs 8/10 1553   Norsk oprørsfører   ~ 26/5 1496 † 1480  
  Rigsråd    † 18/5 1511      
  Ridder      
 
* Göksholm ca. 1470 † Kalmar 1520
 
 
     
  ~ Anna Eriksdattor     Tuve førte Natt & Dags våben men siges at være dansk  
    Bielke      
    ~ Söderköping 16/7 1514          
      Brita Creutz    ~ Nils Natt och Dag      
      Friherreinde Assessor      
      Arvede Degerby med 41 fæstegårde ~ Stockholm 26/10 1675      
      * Åbo 7/4 1651 †  Övergran, Uppsala 4/21710   , död 1676.      
         
         
         
         
         
         
                                                       
             
 
 
 
 
 
 
     
 
     
  Åke Johansson  ~  Ingeborg Nilsdotter   Måns Johansson  ~ Barbro Eriksdattor   Margareta Tuvesdotter ~ Jakob Dufva  
  til Göksholm Grip Hammarsta   Ridder Bielke   † før 10/3 1532  Dufva i Finland  
  Herredshøvding  ~ 1530'erne   Rigsråd ~ Bergshammar 26/6 1524  
  * 1501 † 1534   Lagmand Östergötland  
         * ca. 1498 † Viborg 27/10 1555  
         
          ~ Engelbert Isnäs  
            til Isnäs, Pärnå  
          s.a. Lars i Isnäs  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                               
         
 
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
  Axel Åkesson  ~ NN   Johan Åkesson ~ Margareta Axelsdotter Nils Månsson  ~ Carin Gyllenstierna   Anna Engelbertsdotter ~ Erik Hermansson Fleming  
  til Göksholm   til Göksholm ~ Bergshammar 26/6 1524 Ridder af Fågelvik   † ca. 1555 Borgmester i Åbo   
  Herredshøvding    † 1565   † Säby 1554 Friherreinde  
   † 1604           ~ Bro, Vårdnäs 1553  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                           
 
             
 
         
 
 
 
 
  Sparre af Rossvik
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Åke Axelsson   "~" Ebba Hansdotter Margareta Axelsdotter  ~ Carl Eriksson  Ture Axelsson   ~ Ebba Posse   Maria Axelsdotter    ~ Ture Eriksson Sparre Ingeborg Johansdotter ~ Göran Posse Nils Nilsson  ~ Anna Bengtsdotter  
  til Göksholm Bielkenstierna Nat og Dag Sparre af Rossvik Assessor ~ 1620   Nat og Dag Friherre Tog til Polen med manden   Hovmester for dronningerne Gunilla & Christina Gylta  
  Friherre til Ijo, Österbotten 1652 Trolovede * Göksholm 1/5 1597 † Sundby 7/8 1623 ~ Göksholm 10/1 1619  † 1626     * Göksholm 24/3 1604 ~ Rinkesta 6/4 1622  † efter 1600   Herredshøvding af Påtorp  
  Rigsråd Hun døde før vielsen Begravet Öja kirke         † Stockholm 24/10 1649       Rigsråd ~ Stockholms slot 18/1 1579  
  Marsk                          
  * 1594 † 1655
 
 
      Begravet Skt. Nicholas-kirken, Nyköping   * 1554 † Gerknäs 12/4 1613    
           
 
 
   ~ Anna Cruus         ~ Sigrid Eriksdotter  
    til Edeby           Vasa  
                af Sverige  
                ~ 10/9 1609  
               
 
 
           
 
               
   ~ Elsa Oxenstierna          
    Friherreinde af Eka och Lindö          
     ~ Stockholm 9/6 1616          
               
               
               
                                                       
 
 
 
 
         
 
     
 
     
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
  Beata Åkesdotter   ~ Carl Soop Barbro Åkesdotter   ~ Claes Bielkenstierna Axel Turesson  ~ Elisabet Carlsdotter Ture Turesson    Per Nilsson  ~  Christina Sofia Stenbock   Ivar Nilsson  ~ Christina Posse  
  Natt och Dag Friherre af Limingo Natt och Dag   til Dagöholm, Lerbo,  Tynnelseö, Seleön Gyllenhielm Friherre til Ijo 1654   Kanselliråd Friherreinde   * Säby 5/12 1590 ~ Strömsta 2/10 1631  
  Friherreinde ~ Göksholm 2/2 1652 Friherreinde   & Forsvik, Västergötland  ~ 13/11 1645 Major   * Säby 1584 † 1634   † Hudiksvall 11/5 1651  
  * Stockholm 1/11 1630   * 1630 † 1680   Herredshøvding Stockholm   * 1626 † 1660            
  † Rinkesta 7/3 1701       * 21/6 1621 † 23/8 1647        
  Begravet Strängnäs Domkirke  
 
     
 
 
             
       ~ Brita Mauritzdotter      
  ~ Gustaf Larsson Sparre         Friherreinde Grip      
  Friherre         ~ Bro XX/12 1616      
  ~ XX/11 1659              
             
             
             
             
             
             
             
             
                                   
 
 
         
 
         
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
  Carl Axelsson   Carl Persson ~ Benedikta Posse Anna Christina Persdotter ~ Gustaf Bonde Holger Persson   Gustav Persson      Arvid Ivarsson ~  Märta Kurck  
  Friherre til Ijo 1654   Officer ~ Säby 3/8 1652 * 8/9 1630 Friherre * 1629   * 1/3 1627   * Stockholm 1/5 1633 Friherreinde  
  * 1647 † 1664   * 1628 † 1694   † 5/5 1692 ~ 29/9 1647 i Säby   † 1688   † Stockholm 31/5 1683 ~ 9/10 1659  
  Begravet Strängnäs Domkirke          
         
     
 
     
 
 
     
    Catharina   ~ Lars Fleming      
    Grevinde Oxenstierna   Friherre  af Liebelitz      
     ~ Stockholm 14/9 1681   ~ 1653      
           
           
 
 
     
         
   ~ Beata Juliana Sparre      
    Friherreinde      
    ~ Ulvåsa 24/8 1686      
             
         
         
         
         
         
                                                     
     
 
                         
 
     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
  Axel Karlsson ~ Maria Rutensköld Sofia Christina Natt och Dag ~ Carl Johan Creutz  Nils Karlsson Natt och Dag  Christina Elisabeth Natt och Dag   ~ Henrik Georg Falkenberg  Abraham Karlsson  Gustaf Karlsson   Anna Kristina Natt och Dag ~ Knut Posse Beata Natt och Dag ~  Otto Mörner Sten Arfvidsson Sture  ~ Hedvig Maria Piper  
  Officer ~ 7/10 1690 * 8/9 1630 Friherre * 20/11 1658 * 1659 † 30/1 1717 til Bålby † ca. 1682 * 1664 † 4/3 1704   † Stockholm 27/12 1747 Friherre & Greve   ~ 9/10 1659 Generalmajor Grevinde  
  * Snösbäck, Falköping 1666   † 5/5 1692   ~  22/6 1686     Undslap med Carl XII ved Poltava  
  † 1736       Var med denne i Bender  
        Med mod Norge 1718  
 
 
      Friherre 1720  
  ~ Susanne Catherina Eriksdotter   * 1681 † 1730  
    Kafle  
     
     
      Friherrelig Sturelinje  
     
     
     
     
     
     
     
     
                               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
  Johan Gustav Natt och Dag  ~  Brita Magdalena Uggla  Bengta Eleonora Natt och Dag ~ Johan Erik Gyllensvärd  Carl Erik Natt och Dag Nils Georg Natt och Dag   Hans Gabriel Natt och Dag      
  Officer ~ 1730 * 1701 † 1739 ~ 1721 Konduktør ved fortifikationen Løjtnant   * Borgnäs, Amnehärad 3/2 1715  
  * Tunarp, Sandhem 13/5 1703   * 1700 † 1715 * 1705 † 4/4 1771   † 30/8 1767  
  † Tunarp 15/5 1760        
         
         
     
 
 
         
      Elisabet Ahlefelt   ~  Axel Adam Natt och Dag  
      * Bryne 19/12 1751 † 1826 Auskultant  
        ~ 26/8 1770  
          , född 1739, död 1802.  
         
     
     
     
     
       
     
                                           
             
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jakob Johan Natt och Dag  ~  Magdalena Charlotta NN  Catherina Ebba Natt och Dag ~  Sten Georg Rutensköld    Axel Natt och Dag  ~ NN  Lilliehöök  
  Major ~ Wrangelsholm, Valtorp  XX/7 1797 * 29/12 1735  † 29/12 1801 ~ Tunarp 27/12 1767   Ritmester af Gälered og Kolbäck  
  Deltog i Pommerske krig 1757-62   * 28/7 1731 ~ Dannemarka 8/9 1763  
  * Snösbäck, Falköping 30/8 1733       † Dannemarka, Korsberga 23/12 1779    
  † Kålltorp, Västra Gerum 29/10 1788          
         
         
     
 
     
                 
      Paul Rudebeck  ~ Charlotta Natt och Dag      
      til Jonsberg & Strömsberg ~ 27/8 1747      
      Major livgarden   , född 1730-03-06, död 1779-11-11 på Jonsberg, dotter av löjtnanten Erik Gustaf Natt och Dag, och Beata Gustava Stålhandske.        
      Med i krigen i Finland        
      † Jonsberg 20/10 1778        
         
         
         
         
         
                                                                 
               
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   Johan Axel Natt och Dag  ~ Beata Catherina Gyllenhaal  Metta Christina Natt och Dag ~ Lars Wilhelm Carpelan Lars Herman Natt och Dag    Gustaf Fredrik Natt och Dag  ~ Sofia Juliana Mannerheim  Brita Charlotta Natt och Dag  ~ Bengt Magnus Gyllensvärd  Magdalena Catharina Natt och Dag  ~ Gabriel Ridderbjelke Christina Margareta Natt och Dag  ~ Ture von Nackreij Johanna Benedikta Natt och Dag  ~ Polykarpus Dureitz  
  Major ~ Trästena, Bjärklunda 6/1 1770 * 7/3 1774 ~ Fägre 6/1 1805 * 1777 † 1835   Oberstløjtnant Friherreinde * Lilla Solberga, Korsberga 18/5 1764 ~  3/4 1780 * Lilla Solberga, Korsberga 5/10 1767 ~ Yllestad 6/6 1784 * 17/7 1771 ~ Kettilstorp, Yllestad 15/12 1786 * 1/8 1772 ~ 28/3 1799  
  * Mängsholm, Siene 28/6 1775     Kettilstorp, Yllestad 2/5 1847 Løjtnant   Med i krigen i Pommern 1807 ~ 11/8 1822 † Dannemarka, Korsberga 6/8 1799   † 4/5 1846   † Västerlösa, Rogslösa 13 juin 1801 Hovretsråd † Sommenäs, Tidersrum 21/12 1808 Kaptajn  
    Kettilstorp, Yllestad 19/12 1853           Fanget af franskmændene ved Ückermünde           * 1759 † 1821   * 1769 † 1824  
          Såret ved Rosslau 1813                      
     
 
      * Västra Gerum 30/3 1779              
      Maria Amalia Ulrika Brummer   ~ Vilhelm Magnus Axel Natt och Dag   † Floda, Skallsjö 2/2 1855      
      * Fröllinge 26/5 1833 † Varberg 2/3 1899 Kaptajn      
        ~ Fröllinge 19/9 1859      
        , född 1826, död 1900.            
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                             
                     
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
  Carl Johan Emil Åke Natt och Dag  ~ Gustava Lovisa  Christoffer Natt och Dag      Axel Vilhelm Magnus Natt och Dag  ~ NN Hedvig Beata Eleonora Natt och Dag   Christer Adolf Natt och Dag      
  Hovretskommissær i Jönköping Ridderbjelke * Segerstad 4/5 1800   Kaptajn   * Kaptajnsboligent Hög, Norra Åsarp 29/7 1823   * Kaptajnsboligent Hög, Norra Åsarp 10/10 1828  
  * 24/6 1816 † Jönköping 21/12 1865 ~ 1838 †  5/6 1850   * 1826 † 1900   † Öttum 2/7 1882   † 26/9 1905  
    Né le  -                      
             
       
  de Remée      
         
         
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
     
  Marie Louise Natt och Dag  ~ Casper Edvard Erik Ehrenborgh  
  * 1865 Friherre  
 
   
 
     
   
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa