Stureslægter
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nat og Dag Sture I Sture II Sture  
  Natt och Dag Gumsehuvud Sjöblade Stråle  
      Sten Sture d.æ.'s slægt  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
 
 
         
 
 
       
 
   
  Sture Friherre Sture de Remée  
  Sten Sture d.y.'s slægt  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
 
 
     
  Greve Sture  
  til Sturehov, Stegeholm & Västervik