Koret
Koret i middelalderen

Kor og skib

Altertavlen

Gravene i h°jkoret

                                                                   

Billedet her viser Domkirkens indre, som det ser ud i dag. Det er altertavlen, som  f°rst blev anskaffet efter reformationen, som falder mest i °jnene. Altret er rykket frem i koret. Selve h°jkoret ligger nu bag alteret og er kongelig begravelsesplads.