Domkirkens altertavle
Altertavlen

Alterets forside

 

                                                                 

Når det gyldne alter i Roskilde Domkirke er åbent, fortæller billederne om begyndelsen og enden i Jesu liv. På predellaen (det nederste skab) ser man beretningen om Jesu fødsel og barndom (i den blå pils retning) og selve alteret bortset fra A  og B fortæller hele beretningen om Jesu lidelseshistorie:

Venstre fløj viser i 4 billeder forhøret og dommen

  Midtskabet 6 billeder bringer beretningen om Jesu lidelse og død

Højre fløj viser i 4 billeder begravelsen og opstandelsen

De to billeder øverst (A og B) følger delvis op på beretningen, idet A viser Jesus efter opstandelsen, medens B udenfor lidelsesberetningen viser fodtvætningen af Jesus.

Den røde pil viser den kronologiske rækkefølge af beretningen om Jesus lidelser og død. Først læses venstre sidefløj i "normal læseretning": Linje 1 og 2. Men så læses midterfeltet ved, at de tre nederste billeder læses først i fortsættelse fra sidefløjen, derpå springes op på øverste linje, som også læses ind i venstre læsefelt. Her hører systematikken så op, for som det fremgår læses venstre fløj (følg tallene) oppefra og ned, til siden, nedefra og op. Den ideelle form på den røde pil havde vel været denne:

Men så skulle felterne (udtrykt v.hj.a. tallene) være placeret i denne orden:

Måske er det en fejl, at der er byttet om på 2 og 3????

At læseretningen efter venstre fløj løber videre i nederste linje på midterstykket, kan måske forklares med, at man har villet have selve korsfæstelsen, fortællingens klimaks, placeret i det særlige felt øverst i midterstykkets midterkolonne. Og at ønsket om at placere klimaks her har styret den måde, billederne er placeret på i det hele taget. 

På tegningen herunder kan man trykke sig frem til det konkrete indhold af hvert enkelt felt.

Klik på felterne, hvis du vil se, hvad de forestiller.

Altret har totalt - forside og når lågerne er åbne - 33 billeder. I 1500-1600-tallet holdt man af symbolik og "skjulte" koder. De 33  billeder forestiller tilsammen Kristi liv fra hans mors bebudelse til opstandelsen, så ikke kun fra vugge til grav. Symbolikken i, at der så er 33 billeder er klar nok: Jesus blev 33 år!