Domkirkens altertavle
Alteret åbent

Hvad billederne forestiller

Alterets byggeklodser

Alterets historie

Pyntefrisen øverst

                                                            

Klik på felterne, hvis du vil se, hvad de forestiller.

Sådan ser altertavlen ud, når den er lukket. Øverst løber en pyntefrise. Så er der to låger, hver med 5 guldbelagte billeder, hvor det øverste modsat de andre ikke er firkantet. Billederne forestiller personer i forgrunden på baggrund af flade relieffer. Under de to låger står det bord, som kaldes predellaen, og som også har to låger, der kan lukkes op. Lågerne er marmormalede. 

Frem til 1689 fungerede det gamle katolske alter i højkoret stadig. Så var der nogle enevældskonger, der skulle begraves her, og det katolske alter blev fjernet. Det gyldne alter blev da 1694 hentet op forrest i koret, og blev kirkens nye alter. Fra kirken fik det gyldne alter og frem til 1694, har det antagelig stået nede i kirkesalen (skibet) og spillet en mindre fremtrædende rolle. Det var normalt lukket, og så ud som på billedet her. Kun på særlige festdage samt når kirken fik fornemt besøg, blev lågerne åbnet, og man så ind til de mange billeder inde i alteret. Den lukkede udgave af alteret var altså hverdagsstillingen. Og når det blev lukket op, var det feststillingen, man så. I dag, hvor dette er kirkens eneste alter, ser man altid festudgaven.