1774             Domkirken
Frederik V's Kapel
Frederik V's grav

                                                

Grundplan 1640

Grundplan 1924

Frederik V's kapel, den største tilbygning til kirken, blev påbegyndt 1774 med C. F. Harsdorff som arkitekt og fuldførtes så sent som 1820 med C. F. Hansen som arkitekt. Under kapellet er der en stor krypt, som også anvendes til kongelige begravelser.