Trollernes kapel
Grundplan
Trollernes våben

                                                            

Kunstfærdigt udførte smedejernsgitre var i høj kurs på Christian IV's tid. Den berømteste mester på dette område var Caspar Fincke, der har smedet både gitteret på Rundetårn med Christian IV's navnetræk og gitteret for kongens kapel i Roskilde Domkirke. Senere og af en ukendt mester er dette gitterværk mellem kirkerummet sammesteds og Trollernes kapel, indrettet 1644 for denne slægt. Trægitteret er lavet af roskildemesteren Caspar Lubbeke. Figuren i gitterdøren hentyder til Trollernes våben. Kapellet er købt og indrettet af lensmanden Niels Trolle.