1644          Trollernes kapel
Kapellet i middelalderen
Foto

                                                         

Trollernes kapel, indrettet 1644 for denne slægt, men siden erhvervet af Christian VI som til hvilested for hans lidet elskede stedmoder, dronning Anna Sofie, og nogle af hendes og Frederik IV's mange døde børn.