1644

Det gamle Sigfreds Kapel i nordre tårn erhverves af lensmand Niels Trolle som begravelseskapel for medlemmer af slægten Trolle. Kapellet prydes med en prægtig gitterdør, der viser trolden i slægtens våben.

Sidsel Jørgensdatter blev henrettet, fordi hun året før havde ombragt sit nyfødte barn. Ved bytinget afsagde 16 nævninge en klar dom, men en så alvorlig sag skulle også stævnes for landstinget. Så sammen med et par bysvende måtte man transportere hende til Ringsted, og det skulle vognmanden have 2½ daler for, ligesom man måtte betale 3 mark til fortæring til alle, mens man opholdt sig i Ringsted. Så kostede det 3½ daler at få udstedt landsdommerens kendelse, som stadfæstede dødsdommen. Man måtte yderligere betale en tjenestedreng 3 mark for at få dommen hentet. Og endelig skulle mestermanden have 4 daler for henrettelsen. Alt i alt løb afstraffelsen af Sidsel Jørgensdatter op i 27 daler og 10 skilling. Heraf betalte kongen ved fogeden det halve, byen den anden havdel.

Samme år er Sofie Hansdatter grebet i lejermål hele tre gange, men da hun var syg, kunne man ikke straffe hende med det samme. Så man måtte pleje hende og hendes to små børn i 9 uger, før hun var rask nok til, at mestermanden kunne kagstryge hende. Det kostede fogeden 15½ daler og 1½ mark.

Underadmiral Peder Galt bliver henrettet. Sortebrødregård overtages af kansleren Peter Reedtz.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle