Kapitelhuset
Kapitelhuset
Foto af vestside

                                       

Kapitelhuset, som det ser ud i dag på sydsiden af Domkirken og set fra (syd-)øst.