Kapitelhusets historie 5

Kapitelhusets tag skydes ud over halvtaget på sidebygningen mod vest. Mod nord bygges sakristanens vagtstue ("a", "b", blå) mellem Kapitelhuset og Domkirken, som 1464 er istandsat efter en brand. Det er formodentlig på dette tidspunkt, at sakristiet også bliver mødested for kapitlet. Tilbygningen rager ud mod øst. Her er en skorsten og et gemmested for værdigenstande. Senest på dette tidspunkt får gavlene kamtakker. Først nu fremstår huset i sin endelige form.
Domkirken år 1465

                                        

Kapitelhuset 1859

                                            

Kapitelhuset