1742            Duebrødre Hospital

Hospitalet efter reformationen

Gården

Annekset i Bredgade

Hospitalet fra 1879

                                                                                           

I 1742 blev den gamle bygning fra middelalderen revet ned og året efter fik hospitalet ved Fondens Bro en ny bygning, og samtidig blev fundatsen ændret. Læreren og drengene fra Latinskolen skulde ikke mere forplejes, men have kostpenge. Senere igen er dette lavet om, så størstedelen af hospitalets indkomst overgår til Katedralskolen. Oprindeligt var bygningen kun i et stokværk, men 1830 blev der sat en ekstra etage på, så der blev plads til flere. Der var et stigende behov for boliger til gamle og fattige.

I 1841 blev Duebrødre udvidet med et anneks i Bredgade, "Duebrødre Hospitals nye Stiftelse". I 1879 blev det andet Duebrødre ved Fondens Bro nedrevet og det tredie og sidste opført.