Skt. Jørgen
Spedalskhedshospitalet
                                                                       

Gården på bjerget kender man ikke, men man ved, at den lå lige nord for kirken (på det område, hvor der nu er græsplæne). Her havde der tidligere ligget en stormandgård, hvis kælder er udgravet.

Oprindelig har der sikkert ikke været nogen forbindelse mellem Sankt Clemens kirke/Skt. Jørgensbjerg kirke og hospitalet. Kirken var jo sognekirke, og de syge skulle holdes i streng isolation. Derfor må der på hospitalet område have været et kapel, som de syge kunne benytte. Først da Sankt Clemens kirkes tårn blev opført i midten af 1400-tallet, blev der skabt mulighed for, at de syge kunne overvære messen i sognekirken fra et særligt rum i tårnets nederste stokværk .

Indtil spedalskhedshospitalet blev opgivet i 1570 var dets plads middelalderen igennem tæt ved Sankt Jørgensbjerg kirke, sandsynligvis umiddelbart nord herfor. I lighed med andre spedalskhedshospitaler må det have haft sin egen kirkegård og sit eget kapel. Sankt Jørgensbjerg kirke rummer imidlertid rester af et anlæg, som tyder på, at de spedalske hen mod middelalderens slutning fik en ganske vist begrænset adgang til sognekirken. I midten af 1400-tallet fik kirken nemlig et tårn med en enestående opdeling af det nederste rum. Gennem en dør i nordmuren kunne man komme ind i en smal, tøndehvælvet korridor, og mellem den og selve kirkens vestmur fandtes et noget større rum overdækket af krydshvælv. Man kan forestille sig, at de syge har haft adgang til korridoren og muligvis også til vestrummet. Her kan der have stået et alter, således at denne del af tårnet kom til at fungere som et lille særkapel for de spedalske.

Oven over de to rum, som nu for længst er nedbrudt, var der et pulpitur. Det var åbent ind mod kirken, og man kom op på det ad den stadig eksisterende tårntrappe mod syd. Fra dette pulpitur kan hospitalets forstander, måske sammen med nogle af de “karske” (raske) søskende, have overværet gudstjenesten.

Tidspunktet for tårnets opførelse falder sammen med det tidspunkt, hvor man har de første oplysninger om, at Sankt Jørgens navn er blevet knyttet til stedet. Det kan være de spedalskes kapel i tårnrummet, indviet til deres skytshelgen Sankt Jørgen, der efterhånden har givet hele kirken nyt navn.