1150                 Skt. Jørgen
Placering

Model af hospitalet

Hospitalets segl

Forstandere

Spedalskhed

Skt. Jørgen

                                                       

Gården, som spedalskhedshospitalet blev indrettet i, kan have været en simpel træbygning eller en samling af huse, men området skulle være  tillukket, så ingen kunne gå ud fra den. Gården er bygget på en grund, hvor der tidligere havde ligget en stormandsgård af frådsten.

Skt. Jørgensgården var Roskildes spedalskhedshospital. På grund af den store smittefare blev disse sygehuse altid lagt uden for byerne. Roskildes blev bygget nede ved fjorden, tæt ved den gamle Skt. Clemens Kirke. Denne helgen ses i hospitalets segl. Senere blev Skt. Jørgen hospitalets beskytter. Vi ved ikke, hvornår Skt. Jørgensgården, der har været en samling af småhuse, er stiftet; den nævnes 1263, men det er beviseligt mere end 10 år ældre ældre. For da Helligåndshuset ved sin nyindvielse i 1253 benævntes "det nye hospital", må der også have eksisteret et gammelt, og det kan kun være spedalskhedshospitalet (Duebrødre Hospital kommer først til i 1350). Meget taler for, at hospitalet er meget ældre, nemlig lige så gammel som spedalskhed i Danmark. Hospitalet går muligvis helt tilbage til 1100-tallets første halvdel. Roskildekrøniken fortæller nemlig om, hvordan bisp Peder (1124-34) lagde huse og gårde til Sankt Clemens kirke, for at der der kunne dannes et munkesamfund. Et kloster blev det aldrig til. Måske var det bisp Peders bratte død ved Fodevig, der gjorde det af med planerne. I stedet synes der at være kommet et spedalskhedshospital ud af godsgaven. Vi kender meget lidt til konkrete gårde under hospitalet (men må kunne genfinde godset blandt de gårde, Duebrødre siden ejer). Engang ejede hospitalet gårde i Himmelev og Lille Valby. Dem overlod man til bisp Peder 1405. I stedet fik man tilsvarende gods i Ågerup. Mageskiftet er omtalt i brevene fra Roskildegård D.11. 

1569 nedlagdes Skt. Jørgensgården, der nu som spedalskhedshospital nærmest var overflødig, og dens midler overdroges til Duebrødre Hospital. Kort efter er vel bygningerne, der rimeligvis har ligget nord for kirken, blevet revet ned.

Enkelte af hospitalets forstandere er kendt, blandt andet en vis Asser Nielsen (1450’erne)