1569

Kongen udsteder 11/8 en befaling om, hvordan fattigvæsenet i Roskilde skal ordnes fremover. Hospitalerne Helligåndshuset og Skt. Jørgensgården nedlægges og lægges under Duebrødre Kloster, som også overtager de nedlagtes ejendomme og formuer. Kirken tager sig ikke efter reformationen af det sociale arbejde og sundhedsvæsenet. Derfor må kronen/staten og byen/bystyret gå ind og påtage sig opgaverne lokalt. Man har næsten udryddet spedalskhed nu, så over hele landet lukkes Skt. Jørgensgårdene. Dog skulle der på bevarede hospitaler laves et isolationsrum, så man kunne anbringe en spedalsk, hvis der dukkede nogen op. Den samlede økonomi skulle også forbedres ved, at alle aftaler med hospitalets fæstere skulle genforhandles. Mange havde rigtig gode aftaler (eller også havde tidligere forstandere stukket noget under bordet). Ny forstander bliver kannikken Hans Lauritsen.

Hans Albertsen, Sjællands biskop, dør og afløses af Povl Johan Madsen.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle