1570

Duebrødre Hospital er efter sammenlægningen med de andre stiftelser forholdsvist velhavende. Men man skulle også underholde 16 personer samt daglig bespise 23 disciple fra Katedralskolen og en lærer. Stiftelsen får en ny fundats 24/8, som gælder de næste 200 år. Haraldsborg Mølle (som hørte under lenet Roskildegård) skulle årligt levere mel til hospitalet, og kongen gav det også andre indtægter.

Vor Frue Kloster lukkes, da den sidste nonne dør. Kirken bevares (men i formindsket udgave) som sognekirke for de sydlige landsbyer Kamstrup og Darup.

Torvekirken Skt. Laurentii nedbrydes helt bortset fra tårnet og stenhuset foran, som jo også var næsten nyt (i dag Rådhustårn). 

Ved nedrivningen af Skt. Laurentii Kirke skabes det første rigtige torv i Roskilde, hvor Algade hidtil har været torve(gade). Fondens Bro er nu en sidegade til Algade.

Den sidste gråbroder i Roskilde, den lærde Peder Olsen, dør. Han har efter at være flyttet fra klostret skrevet en række historiske værker, som han inden han dør, overdrager til historikeren Anders Sørensen Vedel.

Den nordiske syvårskrig kan ved freden i Stettin endelig bringes til ophør. Sverige må betale lidt i erstatning, man enes om, at begge lande må føre de tre kroner, men egentlig ender krigen uafgjort. Ingen har vundet, og begge lande er mange penge fattigere. Johan Friis dør, før freden er aftalt. Niels Kås overtager kanslerposten.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle