1130              Bjerggård
Skt. Jørgensgården
Kælder
Ring

                                          

Ca. 1100 er der bygget en gård nord for kirkegården til Skt. Clemens Kirke. Det har været et frådstenshus med en stensat kælder under. Hvem der har bygget huset og boet i det, ved man ikke, men det er måske en stormand, måske kirkens ejer. Komplekser med kirker og stormandsgårde af sten ved siden af kendes andre steder som Asnæs, Rye, Sdr. Jernløse og Fjenneslev på Sjælland og Bjäresjö i Skåne. Typisk for disse gårde ved kirker er, at de er af sten, at de er orienteret efter kirkerne og at flere af dem senere er kendt som herregårde. Man regner med, at husene har været bolig for den stormand, der byggede og ejede kirkerne. Den eneste stormand, der vides at have forbindelse til Bjerget i disse år, er bisp Peder. Huset blev revet ned senest efter 100 år, for området har fungeret som losseplads et godt stykke tid. I kælderen er fundet en ring, som godt kan stamme fra bisp Peders tid. Det viser et tykt kulturlag over kælderen. Skt. Jørgensgården blev senere opført på området.