1350          Duebrødre Hospital
Bygningerne
Hospitalet
Hospitalets historie
Økonomisk grundlag

Seglet her er Duebrødre Hospitals: En due og et kors. Ordet duebrødre kunne lyde som en munkeorden, men det er der ikke tale om. Duebrødre Hospital var en stiftelse for gamle og syge, og duebrødrene var det personale, som tog sig af dem, der var anbragt i hospitalet.

For Roskildes fattige og syge var der således visse muligheder for hjælp, og i en lang række testamenter blev der givet penge til mad, øl, klæder og badstuegang for disse mennesker på bestemte dage. På sin vis var fattig­dommen efter middelalderlig tankegang et ideal, hvor Kristus selv var forbillede. Samfundets laveste var derfor samtidig de ophøjede.

Hospitalets økonomiske fundament udviklede sig til at være et af domkapitlets præbender. Det hed Duebrødre præbende. Midlerne til dette begyndte man at samle sammen helt tilbage i 1225, altså længe før hospitalet blev oprettet.