1846      Maglekilde Maskinværksted
Papirfabrik

Vandkuranstalt

Foto

Gården

Maglekildecentrifugen

Maglekildevej

                                               

Vest for den gamle Maglekilde Papirfabrik overfor Kuranstalten byggede smedemester Ole Pedersen i 1846 Maglekilde Maskinfabrik.