Vor Frue Kloster
Vor Frue Kloster
Anden grav

Senere begravelser

                                                             

Muret nonnegrav med plads til hovedet og muret taglåg. I selve kisten er liget lagt i en blykiste.

Graven er den vestligste af dem, man fandt under Fruegade 6 i 1913, og den var særlig bemærkelsesværdig, fordi den havde et lige saa fornemt udstyr som kongegravene i Ringsted, med blykiste nede i den murede grav. Blykisten blev taget op ved udgravningen og ført til Nationalmuseet. Ved nøjere undersøgelse fandtes paa låget rester af to malede kors og en ufuldstændig latinsk Indskrift fra ca. 1230: "..gunda Wilhelms Datter hviler her", altså en kvinde, hvis navn endte med gunda, enten Adelgunda eller Kunigunda. Der er gættet på, at hun var en datter af Hertug Vilhelm af Lüneburg og Valdemar I's datter Helena.