1692                      Lillebørs 
Storebørs

Maleri af havneområdet

Havnekroen

Alléenlyst

                                                                               

I 1692 bliver der holdt værtshus på havnen, bl.a. i "Lillebørs". I modsætning til den større virksomhed nord for, "Storebørs", der foruden at være værtshus også drev købmandshandel. Fra 1790 henlægger Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab sine aktiviteter til stedet. Standeren, man skød efter, blev rejst i strandkanten på den anden side af vejen, der kunne skydes inden døre på langs i bygningen, hvis man ville øve sig, og man kunne udfolde selskabelighed i skænkestuen.

Lillebørsen er gengivet på Søren Borchs skydeskive fra 1841. Men på den tid er de store dage for Lillebørsen ved at være ude. Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab flyttede fra ”Lillebørsen” til pavillonen i Boserup (til 1909). På ”Lillebørsen” indrettedes værtshus i midterhuset. Agent Anders Borch ejede en tid ”Lillebørsen”, men solgte den til sin avllskarl Christen Jensen. Han lukkede beværtningen i midten af huset, men lejeren af denne, Lars Petersen, byggede Alléenlyst på hjørnet af Tuttesti og Sct. Ibsvej og åbnede beværtning dér. Christen Jensen lavede beværtning i gavlenden af ”Lillebørsen” mod nord. Og ejeren af pavillonen i Boserup åbner ”Strandcaféen” i huset ved siden af, Havnevej 43 (senere Havnekroen/-caféen). Der var gang i værtshuslivet i området.

Købmand Emil Olsen køber 1891 ”Lillebørs”, Havnevej 41, lukker værtshuset og åbner købmandsbutik i gavlen.