1646          Niels Rasmussen 
Niels Rasmussens enke

22. juni 1645 får Niels Rasmussen i København en bevilling, hvor der står: "Borger Niels Rasmussen er af øvrigheden der forordnet at holde offentligt værtshus for uden- og indenlandske, som behøver herberg. Da den sidst udgangne reces (lov) bevilger sådanne værter frihed for al skat og byens tynge (byrder pålagt borgerne) skal Niels Rasmussen, så længe han holder herberg, være forskånet herfor".

Hans værtshus ligger i Hersegade (hvor der også boede en del vognmænd) på ruten nord-syd, men tæt på ruten øst-vest gennem Algade. Den eneste større gård i Hersegade på Resens kort over Roskilde fra 1677 er en på 4 længer, som grænser op til / er en del af Gråbrødre-området, så mon ikke herberget har ligget her?

Han dør allerede 1653, men hans enke Sidse fortsætter efter ham. Han var sikkert allerede en gammel mand, da han startede værtshus, for man hører tidligere i århundredet om en Niels Kok i Roskilde, og det er sikkert ham.