1780                 Møllehusene
Spritfabrikken

Den tidligere bygning

                                                                 

Kroen Møllehusenes hovedbygning er fra 1780 (i dag de ældste bygninger på “Spritten”), og her lavedes der brændevin. At kroer måtte brænde brændevin (hvilket ellers kun måtte gøres i købstæderne) var det, der lå i, at en kro kunne være ”kongelig privilligeret kro”. Fra 1878 holdt krodriften helt op, og man gik over til udelukkende at være spritfabrik.