1760                 Møllehusene
Ny hovedbygning

                                                             

 

Kroerne ved Møllehusene ses her på Johan Jacob Bruuns prospekt på et kobberstik udført af Hans Quist med Roskilde i baggrunden. De lå uden for byen, hvor vejen vestpå til Holbæk og Kalundborg stødte ind i vejen til Ringsted. Nær kroerne var der en mølle, så stedet blev kaldt Møllehusene. Nogle år senere blev en af kroerne "Kgl. Privilegeret", d.v.s. at den fik ret til at brænde brændevin. Og så blev den et større foretagende.