1949                  Folkeparken
Tættere på
Byparken
Amfiteater

                                               

Kommunen overtager 1949 Det adelige Jomfruklosters parkanlæg og lægger dem sammen med Folkeparken.