1915             Hedegårdenes  skole

Skolen 1906

                                            

På grund af den store vækst i bebyggelsen i Skt. Jørgensbjerg Øst, må Hedegårdenes Skole udvides allerede 1915, i første omgang med den midterste del af hovedfløjen.