Alteret
Alter

                                      

I tårnrummet ses et maleri af J. T. Skovgaard fra 1919, der forestiller hyrdernes tilbedelse af barnet i krybben. Billedet var midterbillede i altertavlen i mange år indtil 1978. Billedet erstattede et gammelt maleri af fru. Ingemann, der forestillede Kristus og Nikodemus, som blev skænket i 1860. I dag er alteret ført tilbage til sin oprindelige udformning.