Skt. Budolfi Kirke
Budolfi Kirke
Foto

Kort

Resens kort

Roskilde år 1400 (Minibyen)

                                                           

Billedet herover viser Skt. Budolfi kirke, som den kan ses på modellen Roskilde Miniby. Modellen forestiller Roskilde år 1400.

Man har gravet og fundet placeringen af Skt. Budolfi kirke flere gange.  Man har bl.a. fundet en frådstensmur på en meters tykkelse, som på ydersiden mod nord havde en sokkel med profil (to skråkantede led over et retkantet som på Skt. Laurentius Kirke). fundamentet under sokkelen var store, uforarbejdede kampesten. Der var også en halvrund apsis, som bar 10 lisener (retkantede halvsøjler fra sokkel til gesims. Skt. Laurentius Kirke havde tilsvarende, men kun 6). Der skulle altid være et lige antal lisener, for de skulle føje sig omkring et rundt eller et firkløverformet vindue. Der kunne også være et mindre vindue ved hver side af midtervinduet. Man kan se, at kirken er helt samtidig med Skt. Laurentius Kirke. Senere har man fundet sydmuren, også af frådsten, og man kan se, at skibet har været 6 m bredt, koret lidt smallere og 6,5 m langt.

Ved gravninger i selve Skomagergade har man også fundet murværk. Man antager, at der er tale om kirkegårdshegnet. Præstegården lå syd for kirken. På Resens kort over Roskilde fra 1677 er Budolfi Kirke angivet som liggende i Ringstedgade, ikke på hjørnet. Men da kirken på det tidspunkt for længst var brændt ned (1523), er det nok præstegården, Resen har gengivet.

Det oprindelige tag kan have været af bly, hvilket var det almindeligste. Men træspån, strå eller halm kan også have været  brugt. Først fra 1100-tallets midte dukker tegltag op - og de fleste kirker får i de følgende år deres gamle tage udskiftet med tegl.

Herunder ses kirken i forhold til Skomagergade og Ringstedgade.