1436                    Smedelavet
Smedearbejder
Smedelavets "velkomst"

Smedelavets segl. Det viser noget af det, smede kan lave: Låsetøj, værktøj, hesteskoning. I omskriften står der: ROSKILD SMEDELAVS SIGNETE. Skråen (regelsamlingen) fra 1491 angiver bl.a., at smedene hver uge skulle lade holde messe for Skt. Leo (pave, som døde martyrdøden i 461. Men ellers er smedenes helgen Skt. Elegius). Ved laugets mødet skulle der synges sange for trefoldigheden, Jomfru Maria og Skt. Leo. To gange om året skulle de nyeste medlemmer pynte gildelyset og bære det i procession rundt om domkirkegården. Lauget havde eneret på smedehåndværk. Til gengæld skulle lauget kontrollere sine medlemmers priser og kvalitet. Man havde også regler, så man kunne undgå for meget konkurrence (bedst var det, om lauget simpelthen fastlagde priserne fra tid til anden). Lauget fungerede også som en art forsikringsordning, hvis et medlem blev syg eller døde. Men der var også festlige arrangementer på programmet, hvor der blev drukket godt med øl. Laugets fælles hus lå i Hersegade.